Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Sparebanken Vest, Berg-Hansen, Aircontact Group og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 

Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i  kommersiell luftfart. Det er Avinor Flesland og Sola som har ansvaret for å få på plass elfly-infrastrukturen. Strekningen  mellom Stavanger og Bergen er 16 mil og har rundt 550 000 passasjerer i året. @NTB