Anders Kopstad er tillitsvalgt og styremedlem i Norwegian Pilot Union, som organiserer pilotene ansatt i Norge. Han har vært sentral i arbeidet med å kreve ESU, eller EWC (European Work Council).
– Vi ønsker å få på plass en formell informasjons- og drøftingskanal rundt transnasjonale forhold blant de ansatte i konsernet, sier Kopstad.

I følge Kopstad eksisterer det ikke noe slikt i dag, men pilotene har et godt samarbeid med organiserte Norweganpiloter ansatt i Frankrike, Spania, England, Finland, Sverige og Italia.
– En ordning med EWC vil gi oss en helt annen tilgang til ledelsen, og omfatte flere arbeidstakergrupper, sier Kopstad.

Jobber under ulike forhold
Ansatte i Norwegians arbeidsforhold er regulert av arbeidsmiljølovgivingen i det landet de er ansatt i.
– Det er en av de største utfordringene vi har, men vi kan gjøre en så god jobb som vi kan, sier  Kopstad og mener et EWC vil bidra til dette.

Hvorvidt forhandlingsstyrken til de ansatte i Norwegian blir større ved etableringen av et Europeisk Samarbeidsutvalg vil tiden vise i følge Kopstad. Han visser til at prosessene rundt  nedskalering av produksjonen i Europa er ført i hvert enkelt land.
– En skal ikke se bort fra at prosessene ville blitt bedre hvis de først hadde blitt drøftet i et Europeisk Samarbeidsutvalg, avslutter Andere Kopstad.

 
Om Europeiske samarbeidsutvalg (ESU eller EWC)
Europeisk Samarbeidsutvalg (ESU) er et organ hvor ansatte kan komme i dialog med ledelsen i selskaper som er representert i flere europeiske land. Regelverket har sitt utspring i et EU-direktiv fra 1994 som i 2009 ble avløst av et nytt direktiv. Målet er å sørge for at ansatte i de store selskapene får anledning til å bli informert og konsultert i saker som er av landegrenseoverskridende karakter. Direktivene er en del av EØS-avtalen.

 2009 ble den norske lovgivningen revidert gjennom et nytt direktiv, og reglene har blitt implementert i Norge ved at LO og NHO fremforhandlet en avtale som Regjeringen har gjort om til forskrift. Det betyr at avtalen gjelder for alle, ikke bare for bedrifter tilsluttet NHO. Store bedrifter som får krav fra ansatte om å opprette et Europeisk Samarbeidsutvalg, har dermed plikt til å gjøre det.