09.30  Åpning av konferansen v/Anneli Nyberg, nestleder i Parat
09.45  Regjeringens tanker om luftfartssektoren fremover v/samferdselsminister Jon Georg Dale
10.15  Tariffstruktur og avtalesamarbeid på Kastrup v/Ole Donbæk Jensen, 3F - Fagligt Fælles Forbund
11.30  Status siden sist v/Thore S. Halvorsen, Parat
12.00  Kontroll og overvåkning v/advokatene Lene Liknes Hansen og Sigurd Øyvind Kambestad, Parat
13.45  Erfaringer med produktivt samarbeid mellom selskap og fagforening v/Stuart MacDonald, EasyJet
15.15  Arbeidsvilkår, helse og sikkerhet v/Marika Melin, Karolinske instituttet
16.15  OSL v/lufthavndirektør Stine Westby, Avinor