Luftfartsbransjen er i endring, og rammebetingelsene for bransjen påvirkes både av økt globalisering, deregulering og nye forretningsmodeller. Samtidig stiller en stadig mer miljøbevisst befolkning helt andre krav.

Utvalget som har arbeidet i et år, ble blant annet om å vurdere hvordan de utviklingstrekkene vi ser rundt oss kan forenes med en omstilling mot lavutslippssamfunnet. Samtidig ble utvalget også bedt om å vurdere hvordan utviklingstrekkene kan forenes med fortsatt gode arbeidsforhold og høy sikkerhet.

Parat har vært representert i utvalget ved konstituert nestleder Anneli Nyberg. Samtidig har representanter fra Parat luftfart bidratt med innspill til arbeidet gjennom egne innspillsmøter.

Les også:
Offentlig utvalg for norsk luftfart oppnevnt
Les også:
Luftfarten i endring

Nyberg sier til Parat24 at arbeidet nå går over i sluttfasen.
– Vi har hatt en rekke interessante diskusjoner i utvalget siste året, og det skal bli interessant å se hvordan NOUen følges opp etter at den er lagt frem. Utover det, vil det ikke være riktig av meg å kommentere ytterligere på det arbeidet som er gjort, før NOUen overleveres Statsråden, sier hun.

Ekstern lenke: Mandat for utvalget om norsk luftfart

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (FrP) sier i en kommentar til Parat24 at luftfarten spiller en viktig rolle for både folk og næringsliv i et langstrakt land som Norge.
– 
Vi ser fram til å motta rapporten om fremtidens luftfart. Etter at Samferdselsdepartementet har gått gjennom utredningen, vil vi vurdere opplegg og fremdriftsplan for hvordan den skal følges opp, sier han.