En whisky for mye før flyturen kan koste deg dyrt. For i gaten vil det nå bli strengere og strengere, og hver passasjer kan langt oftere risikere å få sin håndbagasje veid. Når du pakker, må du huske at en tur innom taxfree-butikken, og det du kjøper med deg, må legges til når kiloene telles. Det skal ikke mange grammene til over flyselskapets grense før det svir i pengepungen.

Passasjerer tøyer grensene
I flytrafikken har selskapene sett en utvikling mot at passasjerene tøyer grensene for både vekt og volum på sin håndbagasje. Dette skaper problemer for både medpassasjerer og avviklingen av den enkelte reise, ettersom flykabinen ikke har tilstrekkelig plass til all håndbagasje. Hattehyller blir overbelastet, og til syvende og sist fører dette til unødig belastning for ansatte og skaper et grunnleggende sikkerhetsproblem.

Etter en dramatisk flyulykke på en flyplass i Moskva tidligere i år, der et fly tok fyr under landing, har verdens flyselskaper satt håndbagasjeproblemet på dagsorden. Bildene av passasjerer i Moskva som slepte tung håndbagasje ut av flyet, mens medpassasjerer måtte vente i evakueringskøen, skremte mange.

Informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, forteller om en økt konsentrasjon på håndbagasje før sommeren.
– Ansatte ble oppfordret til nøye å holde øye med den bagasjen passasjerene hadde tenkt å ta om bord i flyet. Vi har jo regler som skal overholdes, sier hun.

Viktig sikkerhetshensyn
Hos Widerøe er grensen 8 kilo, samt en liten håndveske eller en liten laptopveske, og bagasjen skal ikke være over 55 cm x 40 cm x 20 cm.
– Det er jo ikke uten grunn at vi har satt grenser for hva som kan tas med inn i kabinen. Det gjelder jo vekt og størrelse av hensyn til sikkerhet og take off-effekt. De aller fleste kjenner reglene godt og holder seg innenfor rammene, men ved overskridelse må passasjeren betale for et ekstra kolli, sier Solli til Parat.

Hun forteller at Widerøes passasjerer har bortimot like mye tilmålt plass for sin håndbagasje som hos andre flyselskaper. Unntaket er selskapets nye jetfly hvor hattehyllene er atskillig større enn i tilsvarende fly.
– Utover sikkerheten er det også en annen side ved tung og uhåndterlig håndbagasje. Besetningen må tidvis hjelpe til og ta tunge løft. Det kan være belastende og går også ut over den tiden de har til å klargjøre kabinen for avgang. Slikt ekstraarbeid vil tidvis føre til forsinkelser som er vanskelig å hente inn igjen i vårt daglige ruteprogram, sier Solli.

Glemmer å regne med taxfree-varer
Også i kabinene til Norwegian-flyene har besetningen registrert at en del passasjerer tøyer bagasjereglene, forteller leder for Norwegians kabinforening, Rene-Charles Gustavsen. Selskapet har hyppigere kontroller av håndbagasjens vekt og størrelse. Mange glemmer at taxfree-innkjøpene skal inngå i den tillatte vekt på ti kg, og en ekstra flaske kan bli dyr om vektgrensen sprenges.

Gustavsen forteller om strevsom håndtering av det som ofte er for tung håndbagasje.
– Vanskelig håndterlig og tung bagasje som skal inn og ut av flyet sinker effektiviteten for dem som jobber i kabinen. Dessuten blir det problematisk at alle ikke får plass til sin håndbagasje i hattehylla. De som jobber der, har et stramt tidsskjema og stort press på seg for å holde ruten «on time», men mange trenger hjelp nettopp fordi håndbagasjen er tung, og for de ansatte i kabinen blir det en ekstrabelastning med tunge løft, sier han.

Sikkerhetsaspektet er også vesentlig når grenser settes for vekt og størrelse for håndbagasje, og det er grenser for hva hattehylla kan tåle av belastning. Selskapet må ta inn i sine beregninger at det kan oppstå røffe landinger, og at håndbagasjen ikke skal være noe som sinker evakueringen.
– Norwegian har nå tatt ekstra tak i dette problemet, og det virker som om passasjerene har fått med seg at reglene for håndbagasje skal overholdes. De som heretter bryter regelverket, må regne med å betale for overvekt og plassere bagasje i lasterommet, sier Gustavsen.


Billigselskaper ofte dyrere
Utenlandske selskaper som flyr til og fra Norge, har også blitt betraktelig strengere med å håndheve grensene for håndbagasje. Det er først og fremst de som reiser på billigbilletter, som må punge ut om grenser brytes. De som flyr i en eller annen business-klasse, har mer bagasjevekt innbakt i prisen.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier at selskapet har søkelys på problemene rundt håndbagasje.Derfor er både bemanningen i gaten og kabinpersonalet oppmerksomme på tung og vanskelig håndterbar bagasje som passasjerene ønsker å ta med seg inn i kabinen. Dessuten kjører SAS kampanjer rettet mot bagasjespørsmålene
Velger du den billigste billetten hos SAS, er grensen åtte kilo. En kabinkoffert med plass i bagasjehylla og en PC-bag eller håndveske som kan plasseres under setet foran deg, er hva som er akseptabelt, opplyser Johansen.

Han påpeker at de fleste passasjerene holder seg til reglene.
– Vi registrerer jo at våre passasjerer ønsker å ha med seg bagasjen inn i kabinen. De aller fleste holder seg innenfor regelverket. Og våre ansatte utviser skjønn når det gjelder størrelse og vekt. Likevel må de ta hensyn til bekvemmelighet og sikkerhet når de vurderer hva som kan tas med inn i kabinen. Det er jo også belastende for kabinpersonalet med mange flyvninger i løpet av en dag, om de på grunn av tunge kolli må trå til med hjelp for å få bagasjen sikret, påpeker informasjonssjefen.

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor sier at håndbagasje først og fremst er flyselskapenes utfordring under håndtering ved gaten og i kabinen. Men før passasjeren kommer så langt, kan det i sikkerhetskontrollen være utfordrende når mye håndbagasje må etterkontrolleres. Dette fører til tunge løft og skaper køer.