Einan sier at etter initiativ fra Parat og ETF / ITF ble det torsdag og fredag avholdt et møte med representanter fra de fleste foreninger i ITF som representerer piloter og kabinansatte i Norwegian over hele verden.
– I over to dager har vi hatt gode samtaler på tvers av landegrenser, og møtt ledelsen for felles dialog om hvordan vi i fellesskap kan samarbeide med selskapet og bidra til et sterkere Norwegian, sier han. 

Les også: Norwegian-tillitsvalgte fra Europa og USA samlet i Oslo

Politisk sekretær for sivil luftfart og turisme i den Europeiske transportføderasjonen, François Ballestero, sier det er viktig å snakke sammen ikke minst på bakgrunn av de programmene for kostnadskutt som er innført i selskapet.
Vi har behov for å ha et overblikk over situasjonen i selskapet, hvordan ser dette ut i hvert enkelt land, sier han til Parat24.

Ballestero sier organisasjonsstrukturen i Norwegian er veldig kompleks, nesten som et edderkoppnett.
– Det er veldig komplisert. Vi studerer derfor denne strukturen, og forretningsmodellen selskapet nå utvikler. Blant annet er vi opptatt av hvilken effekt vil denne ha på arbeidsplassene fremover, sier han.

Ballestero skryter av Parat, og sier Parat som den største organisasjonen i Norwegian står i en særstilling når det gjelder muligheten for å påvirke de overordna og strategiske beslutningene i selskapet.
– At Parat samler kollegaer fra hele Europa og USA på denne måten ikke bare en viktig symbolsk handling, men også en viktig politisk melding som forteller oss at Parat ikke bare er opptatt av norske arbeidsplasser – men av alle arbeidsplassene i hele Norwegian-konsernet, sier han.

Ballestero peker på at der hvor tillitsvalgte rundt om i Europa har en mulighet til å påvirke utviklingen i sitt land, er det bare Parat som har muligheten til å ta det globale og strategiske perspektivet som ivaretar alles interesser på en helhetlig måte.