Lite helgefri, uforutsigbar arbeidstid og brutte avtaler – det er noe av bakteppet når partene nå sitter i mekling. I Norge er det tvungen mekling, parallelt pågår det frivillig både i Sverige og Danmark. Meklingen startet onsdag, fristen er satt til midnatt torsdag. Blir det streik i Norge, blir det også streik i Sverige og Danmark. 

Piloter i SAS vet normalt ikke når og hvor lenge de skal jobbe i neste måned før 14 dager før arbeidsperioden begynner. De har fri en helg i måneden, men turnusen kan også medføre jobbing sju helger på rad. Arbeidstid, turnus og forutsigbarhet i vaktlister og frihelger har vært en tilbakevendende utfordring for partene i SAS. 

Denne gangen er også trygghet for ansettelsesforholdet et sentralt element, etter at SAS har sagt opp to helt sentrale avtaler de har hatt med sine piloter. Den ene avtalen gjelder karriereutvikling og ansiennitet. Den andre handler om rollefordeling som gir SAS-pilotene rettigheter til å fly lønnsom produksjon i, innen, samt til og fra Skandinavia. 

Skandinavisk samarbeid
I Danmark begynte forhandlingene på mandag, mens de startet tirsdag i Sverige. Pilotene som er samlet under SAS Pilot Group, er i Norge organisert gjennom LO-foreningen Norsk Flygerforbund og ScanNor Flygerforening i Parat.
Totalt 1.500 piloter i Sverige, Danmark og Norge kan bli tatt ut i streik fredag dersom partene ikke kommer til enighet før midnatt torsdag. 550 av disse vil være norske. 

Nestleder i ScanNor Flygerforening i Parat, Nils Åge Lio sier til NRK at det er mange elementer som nå er på bordet. 
– Videreføring av de to avtalene som er sagt opp av SAS, er viktig for våre medlemmer. Økt forutsigbarhet i hverdagen. Lønnskompensasjon tilsvarende bransjestandard er også oppe til diskusjon, sier han. 

Krever forutsigbarhet
Lio sier pilotenes program blir sendt ut måneden før den 15. Først da får pilotene vite hvordan de skal jobbe påfølgende måned. 
– SAS disponerer pilotene 24 timer i døgnet frem til publisert program, med unntak av 3 dager som kan låses dersom ledig frikapasitet. Dette gjelder for 60 prosent av pilotene, sier Lio.
Lio er imidlertid positiv til at det er en mulighet for at partene kan komme frem til en løsning før fredag.
– Det er det alltid, og det håper vi selvfølgelig på, sier han til NRK.

Kan ikke si hvilke avganger som rammes
Informasjonssjef i SAS, Knut-Morten Johansen, sier til NRK at det er vanskelig å si hvilke avganger som kan bli rammet.
– SAS har nesten 800 avganger om dagen. Noen ruter opereres av SAS sine partnere, men det er kun piloter organisert i fire pilotforeningene i Skandinavia som sitter i mekling og forhandler rundt en kollektiv avtale, sier han.

Praktisk informasjon ved permittering som følge av streik