Det ulmer under overflaten på mange av landets flyplasser. En strid om betaling for ansattes parkering, nå sist på Oslo Lufthavn (OSL), har ført til økende kritikk mot Avinor for å tenke mer på sin egen bunnlinje enn arbeidsforhold for alle som jobber i bransjen.

Press på priser og lønnsbetingelser

Kritikken er samstemt blant ansatte, og alle peker på samme årsak til et økende press og mistrivsel på jobb.

Mange ansatte anklager det statseide luftfartsmonopolet, Avinor, for å drive et økende råkjør mot selskapene i forbindelse med anbudsinngåelse. Selv går Avinor med store overskudd, mens bedriftene som jobber på oppdrag for konsernet, stadig presses på pris for tjenester og leie av areal. Dette, mener tillitsvalgte, gjør at arbeidsforholdene for de ansatte også blir satt under et konstant press.

– Dette er noe vi hører hele tiden. Arbeidspresset er blitt hardere og arbeidsvilkårene dårligere, sier lederen for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg.

Lederen for Parats hovedflyplassutvalg på OSL, Hege Charlotte Jacobsen, er like oppgitt over situasjonen: – Mange ser etter nye jobber. Nå må Avinor ta ansvar. Ansatte må føle at flyplassen er et godt sted å jobbe. Dessverre ser vi en tendens til det motsatte nå, sier hun.

Nyberg er enig i den harde dommen, og med flere tiår bak seg i bransjen mener hun Avinor har endret seg til det negative. Hun innrømmer at den økende globale konkurransen har ført til masseoppsigelser og forverrede arbeidsvilkår for ansatte både i luften og på bakken, men at også en nasjonal aktør som Avinor har et stort ansvar for hvordan ting har utviklet seg. – Alt henger sammen med alt. Presses selskapene av Avinor, fører dette til økt press på selskapenes ansatte. Dette har vi fått føle på kroppen. Det er ingen tvil om at det har skjedd en endret holdning i Avinor. De er mye mer konsentrert på å drive butikk enn før. Slik kan det ikke fortsette, og jeg skjønner heller ikke at de tør, fordi forholdene etter hvert blir så elendige at mange velger å slutte, sier hun.

Hun er forbauset over at en monopolist som Avinor selv ønsker å medvirke til at forholdene i næringen bare blir verre og verre.

– Ingen vil nekte for at Avinor må tenke kommersielt, men når dette hensynet ser ut til å overskygge hensynet til de luftfartsD ansattes ve og vel, er vi på ville veier. Saker som den med parkeringen fører til at mange nå vurderer om man vil fortsette i jobben. Det gjelder spesielt ansatte med lav lønn som påføres forholdsvis store kostnader i form nye parkeringsregler, sier Nyberg.

Parkeringskostnader til irritasjon

Nokas-tillitsvalgt Jacobsen og hennes kolleger i sikkerhetstjenesten på Gardermoen har med skiftende arbeidsgivere fått føle presset fra eierne. – I Avinors anbudsprosesser presses aktørene hardt på pris. For å klare å vinne 

 

sss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anbud må de derfor spare inn der de kan, og har ikke noe ekstra å gå på når det gjelder eksempelvis subsidiering av ansattparkering. Når det gjelder kollektivtilbudet for ansatte som skal være tidlig på plass for å ta imot de reisende, har jeg utfordret Avinor siden i fjor høst på å engasjere seg for å gjøre dette tilbudet bedre. Det har så langt ikke gitt resultater, sier Jacobsen til Parat24.

 

Det er også stor irritasjon hos ansatte i selskap utenfor Avinor over de nye parkeringsreglene. De fører til at det blir dyrere å parkere nær terminalen på OSL, men billigere på de parkeringsplassene som kun kan nås med shuttlebuss. Mange knyttet til Parat Luftfart reiser spørsmålet rundt den personlige sikkerheten for alle de som har nattarbeid, og som skal være henvist til å parkere på mørke områder uten vakthold og langt unna flyplassen.

Flere tillitsvalgte Parat-bladet har snakket med, vil ikke si noe offentlig om arbeidsforholdene på Avinor-flyplassen, i frykt for at de selv eller bedriften de jobber i skal komme i miskreditt. Leder i Norsk Pilotforbund, Petter Førde, er derimot klar i sin dom. – Avinor driver et hardkjør mot selskapene både i luften og på bakken, og ett sted må kuttene komme. Det rammer de ansatte ensidig, sier Førde.

Han sier det er kanskje ikke er mest synd på pilotene, men tenker på alle som jobber for å legge forholdene til rette for andre. – De som kommer på jobb når vi kan gå hjem, har fått en stadig tøffere arbeidssituasjon. Det var ikke slik vi håpet Avinor skulle bli, sier Førde.

 

Andre forhold som trekkes fram, er at stadig tøffere anbud for renhold går ut over både de ansattes jobbsituasjon og kvaliteten på tjenestene. Det vises til at spesielt Oslo Lufthavn har dårlig renhold. Dette er også et av de forholdene som passasjerene klager mye over på flyplassen, viser dokumenter Parat-bladet har tilgang til.

Parat-tillitsvalgte mener konsernet ensidig prioriterer å sikre sin egen drift, men har glemt hva det vil si å være en profesjonell og god arbeidsgiver. Parat-leder Vegard Einan stiller seg helt og holdent bak sine tillitsvalgte.

Untitled-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder i Norsk Pilotforbund i Parat, Petter Førde, sier Avinor driver et hardkjør mot selskapene både i luften og på bakken, noe som ensidig rammer de ansatte. Foto: Trygve Bergsland

 

– Det virker for meg som Avinor er rammet av snøblindhet, der deres primære mål er å tyne mest mulig penger ut av alle de andre aktørene i luftfart, inkludert de ansatte. Jeg er bekymret for rekrutteringen til flyplassen og hører flere, spesielt unge, som sier rett ut at de ikke lenger har råd og motivasjon til å jobbe på flyplassen. Det er en uheldig utvikling om unge ikke lenger ser luftfart og flyplass som en attraktiv arbeidsplass, sier Einan.

Han beskriver situasjonen slik: – Avinor sparer på renhold og vakthold, samtidig som de øker prisene på parkering. Flyplassen ser til tider ut som en svinesti der ansatte jobber. Avinor presser selskapene på flyplassene så de igjen må fjerne spisepauser, øke antall deltids- og midlertidige stillinger og presse sine ansatte enda mer, sier Parat-lederen. Han sier mange ansatte oppfatter Avinor som arrogant og likegyldig

Untitled-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avinors samfunnsansvar har fire fokusområder: å sikre hele Norge gode luftfartstjenester, være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer, være en profesjonell og god arbeidsgiver samt sikre ansvarlig forretningsførsel.

 

– Jeg forstår at de oppfatter Avinor slik. På den ene siden satser de på Europas mest kundevennlige flyplasser, på den andre siden tyner de i velkjent monopoliststil det de kan av ansattes arbeidsgivere og de ansatte, sier Einan. 

 

 

sg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa, sier at den sterke konkurransen i markedet kan gjøre det krevende for både selskapene og ansatte. Foto: Avinor.

 Avinor rekker ut en hånd til Parat

 

Avinor-ledelsen strekker ut en hånd til Parat-tillitsvalgte og sier de er åpen for en diskusjon om framtidige avtaler med selskap som leverer tjenester til flyplassene. – Vi har allerede en dialog med Parat og andre foreninger på våre lufthavner om dette, og vil vurdere hvorvidt det er noe Avinor bør gjøre annerledes i våre tilbudskonkurranser og anbudsprosesser, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

 

Overfor Parat-bladet innrømmer Avinor at det har vært et sterkt kostnadspress på aktørene innen luftfarten, men at man forutsetter at de følger lovverket innen arbeidslivet. – Både effektivisering av Avinors virksomhet og kommersielle inntekter bidrar til å redusere lufthavnavgiftene og bedre lønnsomheten for flyselskapene. Vi forventer naturligvis at aktørene på våre lufthavner følger norsk arbeidsmiljølov, enten de er leietagere eller leverandører hos oss. Når det er sagt, har vi forståelse for at den sterke konkurransen i markedet kan gjøre det krevende for både selskapene og de ansatte på våre lufthavner, sier Løksa.

 

Om parkeringen sier han at de fleste arbeidsgivere har betalt for parkeringsplasser til sine ansatte helt eller delvis, siden åpningen av Oslo Lufthavn i 1998. Det samme gjelder Avinor som arbeidsgiver. – Avinor betaler, i likhet med alle andre arbeidsgivere på flyplassen, for faktisk bruk. Det er ikke en fast pris per plass per måned. Fordi man går over til en ordning som gjør at man betaler for faktisk bruk, vil mange selskap få reduserte parkeringsutgifter. Oslo Lufthavn er nå sist ut med å innføre det samme parkeringskonseptet som vi har på øvrige lufthavner, sier Løksa.