Norwegian-saken, der Parats medlemmer tapte i Høyesterett i desember, har utløst flere forslag fra opposisjonspartiene på Stortinget. Tirsdag stemte Stortinget over et forslag fra SV, som i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker "å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter". Forslaget fikk ikke flertall.

Les også: Lovverket må endres

Regjeringspartiene og opposisjonspartiene sto langt fra hverandre i tirsdagens debatt i Stortinget.
– Vi er enig om at det ikke skal være mulig for arbeidsgiver å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, men flertallet i komiteen mener dagens arbeidsmiljølov er en god og forebyggende vaksine mot et useriøst arbeidsmarked som ingen av oss ønsker, sa Høyres Heidi Nordby Lunde. Hun sitter i arbeids- og sosialkomiteen, og flertallet hun viser til utgjøres av Høyre og Fremskrittspartiet.

– Allerede ivaretatt
– Regjeringen har nedsatt et utvalg som blant annet skal vurdere konsekvensene for arbeidstakere i luftfarten som følge av nye forretningsmodeller og endring i tilknytningsform for de ansatte. Vi mener at forslagene vi i dag diskuterer både er ivaretatt gjennom eksisterende lovverk og lovarbeid, og gjennom at regjeringen nå skaffer seg veldig god bakgrunn for å vurdere om eller hvilke endringer som er nødvendige for å sikre et fortsatt trygt og godt organisert arbeidsliv med ryddige lønns- og arbeidsvilkår, sa Lunde.

– Vil spre seg som ugress
Arbeiderpartiets Arild Grande har flere ganger tatt til orde for endringer i dagens lovverk. 
– Blir dette stående, vil det spre seg som ugress til flere deler av arbeidslivet. Nå er det på tide at Stortinget tar ansvar for å sikre et trygt og godt arbeidsliv for framtida, sa Grande.

Per Olaf Lundteigen var enig. 
– Det som før var anerkjente spilleregler i norsk arbeidsliv utfordres av nye og uoversiktlige organisasjonsformer. Når arbeidstakerne fjernes fra virksomheten de er tilknyttet, svekkes selvsagt de ansattes reelle og formelle stilling. 

Lundteigen mente dette har konsekvenser også for mange andre bransjer enn luftfarten. 
– Det er en stor vekst i selskaper som tjener seg rike på en virksomhet som går på tvers av intensjonene i den norske arbeidsmiljøloven. Da må loven skjerpes slik at loven ikke mister sin verdi., sa Lundteigen

Setter ned utvalg
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forsvarte også dagens lovverk fra Stortingets talerstol tirsdag.
– Regelverket vi har i dag er i utgangspunktet godt. Det er legitimt at næringslivet bruker handlingsrommet i lovverket. Det er imidlertid gode grunner til å være oppmerksom på trender i arbeidsmarkedet, og derfor har jeg tatt initiativ overfor partene for å se på dette, sa Hauglie, og siktet da til det partssammensatte utvalget som hun tidligere har varslet skal nedsettes for å se på tilknytningsformer i arbeidslivet. Dette utvalget vil bli nedsatt uavhengig av dagens debatt i Stortinget.

Les også: Statsråden tok utfordringen på strak arm

Norwegian-pilot Oddbjørn Holsether fra Parat-klubben Norwegian Pilot Union har ved flere anledninger skildret arbeidshverdagen til de flygende i Norwegian, senest i en stortingshøring om forslaget som var til behandling i Stortinget tirsdag. Han er klar på at Norwegian-saken vil kunne ha store konsekvenser for hele det norske arbeidslivet.
– Dette handler ikke bare om piloter og kabinansatte i Norwegian. Dette handler om folk flest. Det handler om at hele balansen i arbeidslivet vil bli forrykket og at den ene parten i trepartssamarbeidet – arbeidstakerne – vil stå svært svekket tilbake, sier Holsether til FriFagbevegelse
 
Se tirsdagens stortingsdebatt her