Parats grunnleggende påstand i saken som ble anlagt mot Norwegian er ganske enkelt at Norwegian Air Shuttle ASA er arbeidsgiver for det flygende personalet i Norwegian.

Advokat i Parat, Christen Horn Johannessen, sier det Norwegian har gjort – er å bruke selskapsretten til å flytte ansatte rundt i konsernet i stadig nye papirselskaper og har ved det  destabilisert makt og styrkeforholdet.
– Under mekling og streik har man fjernet ansatte fra det selskapet hvor de er ansatt, og over i stadig nye papirselskaper for å slippe unna ansvar og risiko, sier han.

Farsepregede virksomhetsoverdragelser
Horn Johannessen sier at kjernen i Norwegian-saken er spørsmålet om hvorvidt arbeidsgiver kan organisere seg bort fra sitt arbeidsgiveransvar, ved å bruke selskapsretten slik Norwegian har gjort.
– Det er ikke tvil om at det Norwegian har gjort, er å bruke farsepregede virksomhetsoverdragelser for å flytte ansatte fra det selskapet de har sitt ansettelsesforhold og over i nye 100% heleide datterselskaper uten innhold, sier han.

Horn Johannessen sier at etter Parats oppfatning må arbeidsgiveransvaret ligger der hvor verdiskapningen og den reelle arbeidsgiverviljen ligger.
– Men her er altså Høyesterett uenig med oss. Det bidrar til å sette saken enda mer på spissen, og gir oss en god inngang i møtet med politikere og lovgivere, som nå får saken på sitt bord, sier han.

Behov for lovendring
Horn Johannessen sier at Høyesterett er enig med Parat i at saken har stor prinsipiell betydning, ikke bare for partene og partshjelperne – men for hele det norske arbeidslivet.  
– Det har vært viktig for oss å vise at dette ikke bare er en sak som gjelder luftfarten – men for alle bransjer, og hele det norske arbeidslivet. Når vi nå har tapt, og arbeidsgiverbegrepet åpenbart er noe uthulet – da må lovgiver på banen, det er behov for en lovendring, sier han.

Horn Johannesen sier at det Høyesterett nå har etablert, er en form for faste men indirekte arbeidsforhold – mens hovedregelen er faste og direkte arbeidsforhold i den virksomheten hvor du arbeider.

Leies ut fra tomme papirselskap
Leder i Parat, Vegard Einan, sier at både piloter og kabinansatte i Norwegian er virksomhetsoverdratt en rekke ganger, og på den måten flyttet over i tomme papirselskaper uten aktivitet og egen virksomhet
– Samtidig er både piloter og kabinansatte fortløpende leid tilbake fra de tomme papirselskapene til Norwegian som selger flybilletter og sørger for å fly passasjerer rundt om i Norge, Europa, Amerika og Asia, sier han.

Einan sier at en slik modell for norsk arbeidsliv, er ingen tjent med.
– Nettopp derfor er jeg glad for at Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie peker på det åpenbare i denne saken. Selv om dette er lovlig, er det likevel ønskelig? Vårt svar på dette er et rungende nei, og vi vil følge saken videre, slik at vi får de nødvendige lovendringer, sier han.