– Vi krever ikke mer enn hva andre redningsmenn har i andre norske helikopterselskaper. Nå tar vi kun ut én redningsmann i første omgang, men vil trappe opp etter hvert. Vi forbereder oss på en langvarig streik, sier Parats forhandler, Lars Petter Larsen.

Han sier Bristow Norway har ansvaret for flere SAR-operasjoner (search and rescue) på norsk sokkel.
– Redningsmennene er besetningsmedlemmer på redningshelikopter og har ansvaret for det redningstekniske arbeidet. I en akuttsituasjon er det disse som evakuerer pasienter ved heisoperasjoner fra båter, eller fra sjøen, under krevende forhold. I tillegg assisteres sykepleiere og annet helsepersonell, sier Larsen.

Les også: Mekling og fare for streik i SAR-offshore

Han sier en streik blant redningsmennene vil kunne få betydning for den ordinære helikoptertrafikken med passasjerer inn og ut av norsk sokkel grunnet manglende redningsmenn til å utføre heisoperasjoner ved en ulykke. Ordinær medisinsk evakuering fra offshore-installasjonene opprettholdes.