Fra før har 160 av bakkemannskapet på Gardermoen blitt kurset i dette. Andre flyselskap har ikke fått tilsvarende kurs, skriver Dagens Næringsliv.

Kripos opplyser til avisen at det ikke er avdekket tilfeller av trafficking på fly som har kommet til Norge, men at det ikke kan utelukkes at det skjer.

– De aller fleste har de beste intensjonene med flyreiser. Samtidig vet vi at det ikke alltid er tilfellet, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Sissel Vian, som leder Widerøes kabinforening, er en av initiativtakerne til Parats prosjektet hvor ansatte i norsk luftfart ser på hva de kan bidra med for å avdekke og bekjempe menneskehandel.
Som kabinpersonale og ansatte i luftfarten vil vi kunne bidra til å avdekke slike forhold, og kanskje også bidra til å få varslet om noen av bakmennene som står bak disse helt umenneskelige forholdene og handlingene, sier hun.

Widerøe har flest innenlandsflyginger, men flyr også til Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia.

Les også: Luftfartsaksjon mot menneskehandel
Les også: Felles front mot menneskehandel
Les også: Saker om menneskehandel henlegges