Det er første gang Parat gjennomfører denne type tjeneste overfor medlemmer som har mistet jobben, og Parat-leder Vegard Einan sier at signalene så langt er svært positive.
– Etter å ha snakket med medlemmene og hørt de umiddelbare redaksjonene, sett den store lettelsen hos dem som har vært inne til sitt første intervju på 20 år, og gleden av å gjøre dette sammen med kolleger, er jeg sikker på at dette er noe vi skal gjøre mer av, sier Einan.

Parat-lederen er klar på at dette er en måte å bistå medlemmene på som går rett til kjernen av Parats visjon "vi jobber for at du skal få en bedre arbeidsdag".
– Vi skal ikke bare sørge for at du blir riktig behandlet under nedbemanningen og når oppsigelsen kommer, Parat skal bidra til at våre medlemmer blir i jobb. Det er verdien av et organisert arbeidsliv, og gjennom slike tilbud gjør vi arbeidsdagen bedre for våre medlemmer, sier han.
– Om bare ett av våre medlemmer kommer i jobb gjennom dette, er det suksess. Håpet er at alle gjennom erfaringen med intervju, kommer godt igang med jobbsøkerprosessen, enten de ender opp med jobb i Scandic eller ikke, sier Vegard Einan.