Det var Johan Hovde, leder for Parat forsvar, som under landsmøtet fremmet en resolusjon som anerkjenner veteranenes innsats og kompetanse.
– For oss som en ny underorganisasjon i Parat, er det spesielt viktig å få løftet frem denne gruppen som vi finner over alt i arbeidslivet. Når landsmøtet i Parat nå så tydelig anerkjenner veteranene og deres innsats og kompetanse, varmer dette et forsvarshjerte, sier Hovde.

På initiativ fra Parat forsvar har Parats landsmøte vedtatt følgende uttalelse:

"Norge har lang tradisjon for å delta i internasjonale operasjoner. Gjennom flere tiår har Forsvaret sendt personell ut i oppdrag i fredens tjeneste. Siden andre verdenskrig har 100.000 norske kvinner og menn deltatt i internasjonale operasjoner.

De som har vært og er i slik tjeneste er veteraner, uavhengig av alder. Veteraner opparbeider seg en unik erfaring og kompetanse. Dette er erfarne soldater med praktisk erfaring fra krevende oppdrag med oppgaveløsning under tidspress i komplekse situasjoner i møte med vanskelige verdispørsmål.

Mange veteraner opplever at deres kompetanse dessverre ikke blir verdsatt eller forstått av arbeidsgivere når de søker arbeid etter endt tjeneste. Dette er i første rekke et problem for veteranen selv, men kan også bli samfunnsutfordring dersom vi som storsamfunn ikke nyttiggjør oss av den kompetansen og arbeidskraften veteranene utgjør.

Den kompetanse veteraner opparbeider seg er verdifull i arbeidslivet, og arbeidsgivere må i større grad anerkjenne og respekter det kompetansemangfoldet veteranene tilfører arbeidsplassen. Det er sterk tiltrengt at staten og landes kommuner følger opp og videreutvikler vedtatte veteranplaner. Parat vil aktivt jobbe for å løfte frem veteranene og deres interesser i aktuelle fora".