Så mye som halvparten av de 20 største investeringsprosjektene overholder ikke de opprinnelige kostnadsrammene, påpeker Riksrevisjonen.
– Etter Riksrevisjonens vurdering er kostnadsveksten og en svekket lønnsomhetsutvikling kritikkverdig og ikke i tråd med kravet om effektiv drift, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han påpeker at ledelsen og styret følger for lite opp at kostnadene for de store investeringsprosjektene er innenfor vedtatte rammer.
– Samferdselsdepartementet har ikke sikret seg god nok informasjon til å følge med på om Avinor utfører samfunnsoppdraget og oppgavene kostnadseffektivt, sier Foss.

Avinor har hatt stor inntektsvekst, men kostnadene har økt enda mer. I perioden 2010–2017 har Avinors driftskostnader per passasjer økt kraftig.

(©NTB)