Anledningen var Parats årlige luftfartskonferanse, og i salen satt tillitsvalgte fra en rekke av Parats medlemsgrupper i luftfartsbransjen i Norge. Til sammen representerer disse over 6000 luftfartsansatte i cockpit, kabin og på bakken.

Luftfartspolitikk
Statssekretær Brage Baklien (FrP) var først i ilden med en gjennomgang av regjeringens luftfartspolitikk. Han la blant annet vekt på tax free-spørsmålet, flysikringstjenester, konkurranseutsetting og ikke minst miljø.
– Vår ambisjon er å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Og vi er på rett vei – utslippene pr passasjerkilometer i luftfarten faller, sa han.

Tax free
Når det gjelder tax free-spørsmålet, understreket Baklien at han støtter Parats standpunkt om at tax free-ordningen bør videreføres som i dag, og ikke overføres til Vinmonopolet.
– Anslag viser at en overføring til Vinmonopolet vil føre til et inntektsbortfall på mellom 0,6 og 1,6 milliarder kroner. Avinor er helt avhengig av disse inntektene for å finansiere de mindre flyplassene i Norge, sa han.

Konkurranseutsetting
Baklien orienterte også om framdriften når det gjelder konkurranseutsettingen av flysikringstjenester og tårn- og innflygingstjenester, som er i full gang. Privatdrevne Torp lufthavn har allerede gjennomført anbudskonkurranse om tårn- og innflygingstjenester, og Avinor gjør nå det samme i Kristiansand og Ålesund.

Faste ansettelser
Parat og Norwegian møtes som kjent i Høyesterett senere denne måneden for å få en avklaring om Norwegians arbeidsgiveransvar. Statssekretæren kom også inn på spørsmålet om ansettelsesformer i luftfarten. 
– Fast ansettelse skal være hovedregelen, slo han fast.
Han viste også til det offentlige utvalget som regjeringen nylig nedsatte, og som skal se på framtida for luftfarten i Norge. Her deltar Anneli Nyberg fra Parat kabinforbund.

Arbeidstid og helse
Skiftarbeid, søvn og helse sto sentralt da professor Anette Harris fra Universitetet i Bergen entret podiet. Dette er spørsmål som er spesielt relevante i luftfartsbransjen, og Harris var klar på at utstrakt natt- og skiftarbeid kan være skadelig for helsen.
– Å jobbe skift, og hele tiden flytte på døgnrytmen, er en belastning på kroppen vår, sa hun, og tok i den forbindelse opp begrepet "quick return" – når det er mindre enn 11 timer mellom hver vakt. 
– Faktisk er dette mer utbredt i Norge enn i land vi pleier å sammenligne oss med. Det er urealistisk å tro at vi ikke skal jobbe i et 24/7-samfunn, særlig i luftfartsbransjen, sa hun, og rådet derfor dem som er nødt til å jobbe på denne måten om å ta forholdsregler:
– Prøv å opprettholde en så jevn døgnrytme som mulig, og prøv å unngå flere nattskift på rad, sa hun.

Kommunikasjon og skråblikk
Forsker, filosof og forfatter Henrik Syse trollbandt deretter forsamlingen med sitt foredrag om mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon, mens Parats Thore Selstad Halvorsen gjennomførte sin årlige, lett humoristiske gjennomgang av store og små hendelser i luftfarten siste år. Det var imidlertid også plass til noe alvor i under dette innslaget – de tillitsvalgte fra TUI, som står midt oppe i en nedleggelsesprosess, fikk nemlig både gode ord, blomster og hyllest fra salen.
Bilder av dette, og fra resten av årets luftfartskonferanse finner du på Parats Facebook-side.