Saken er utsatt med en uke på grunn av sykmelding fra en av de involverte, opplyser Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud til NTB.

De kabinansatte og pilotene tok saken til retten for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor dommen inn for landets øverste domstol.

Skjæggerud har vært klar på at Norwegians virksomhetsorganisering setter arbeidsgiveransvaret på spill, og at saken er prinsipiell og viktig for hele det norske arbeidslivet. Parats advokat Christen Horn Johannessen mener dommen i lagmannsretten er problematisk for norsk arbeidsliv fordi den gir virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, men uten å samtidig ta ansvaret for de ansatte.

Norwegian mener saken handler om hvordan Norwegian-konsernet skal være organisert, og ikke om de ansattes rettigheter, og presiserer at alle er fast ansatt og har tariffavtale. Selskapet advarer om at en omorganisering til en modell som fagforeningen krever, ikke vil være bærekraftig for framtiden. @NTB