Den årlige luftfartskonferansen samler tillitsvalgte fra Parats mange medlemsgrupper innen luftfart, og på scenen står blant annet statssekretær i Samferdselsdepartementet Brage Baklien (Frp), professor Anette Harris (UiB), Ander Lindstrøm og Annbjørg Nærdal fra Parats juridiske avdeling, og filosof og forsker Henrik Syse.

Dagens program:
10:00: Åpning av konferansen
v/ Vegard Einan, nestleder i Parat

10:15 – 11:00 Samferdselsdepartementet
v/ statssekretær Brage Baklien (Frp)

11:00 – 12:00 Arbeid og helse
v/ professor Anette Harris, UiB

12:00 – 12:15 Pause

12:15 – 13:00 Tilrettelegging
v/ Parats juridiske avdeling

13:00 – 14:00 Lunsj

14:00 – 15:00 Det vi sier til hverandre
v/ filosof og forsker Henrik Syse, PRIO

15:00 – 15:25 Hvem? Hva? Hvor?
v/ Thore Halvorsen, Parat

15:25 – 15:45 Pause

15:45 – 17:15 Ny dag – nye nederlag
Hvordan få frem medarbeidernes verste sider