Einan sier det er mange ansatte i catering, service og vakttjenester som jobber på tider av døgnet uten kollektivtilbud og som derfor er avhengig av egen bil. 
– Mange av de tusenvis av ansatte som jobber til alle døgnets tider har ingen alternativ til å kjøre bil. For unge og arbeidstakere med lav lønn er en ekstrakostnad pr. måned på over 1000 kroner en kostnad som er vanskelig å leve med, sier han. 

Avinor er en pengemaskin for staten og har ifølge Einan gjennom mange år presset den sivile delen av norsk luftfart for stadig større bidrag.
– Konkurransen bedriftene imellom på Oslo lufthavn er beinhard og mange av kostnadskuttene har bestått i lønnskutt, lønnsfrys og betydelige reduksjoner i pensjonsordninger. Den harde konkurransen har også medført økt bruk av små deltidsstillinger, midlertidige kontrakter og enda mer uforutsigbare arbeidstider, sier Einan.

Parats nestleder ber Avinorsjef, Dag Falk-Petersen, ta til fornuft.
– Parat som organiserer et stort antall av de ansatte på Oslo lufthavn er bekymret. Vi ser at økte kostnader for å komme seg til jobb, kombinert med lav lønn og deltidsstillinger fører til alvorlige konsekvenser for den enkelte og hele familier, spesielt, der flere i samme familie har lufthavnen som arbeidssted, sier Einan. 

Han ber Avinor om å ikke behandle ansatte som en potensiell inntektskilde for seg selv og parkeringsoperatørene.
– Det er ikke en menneskerett å kunne kjøre egen bil til jobb, men det må være mulig å komme seg til arbeidsplassen for å få utført sine arbeidsoppgaver, sier Einan.


Parat har tirsdag sendt brev til Avinor, med kopi til Samferdselsminister Jon Georg Dale, og bedt det statlige selskapet vurdere hvordan det kan tas grep for å kutte kostnader for ansatte ved alle Avinors lufthavner i Norge.