Parat mener Norwegian unndrar seg arbeidsgiveransvar gjennom en organisasjonsform som pulveriserer ansvarsforholdet til de ansatte. Lagmannsretten var av en annen oppfatning og frifant Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) og Norwegian Air Norway AS (NAN) for arbeidsgiveransvar.

Saken er anket til Høyesterett, og skal opp til behandling 23. oktober.

For å vise hvor viktig problemstillingen er har Parat fått med seg YS, LO og Unio i ankesaken til Høyesterett. 
– YS og LO vil i tillegg stille med partshjelpere. Det er viktig for oss å synliggjøre at dette er en prinsipiell sak som vil kunne ha betydning også for norske ansatte utenfor luftfartsbransjen, sa Skjæggerud til Parat24 da det ble kjent at Høyesteretts ankeutvalg sa ja til at saken skal behandles av Høyesterett.

Tirsdag melder Rett24 at Høyesteretts ankeutvalg har godtatt at også NHO får være med som partshjelp for Norwegian når saken starter den 23. oktober.