YS Arbeidslivsbarometer for 2018 offentliggjøres under Arendalsuka. YS Arbeidslivsbarometer er den mest omfattende, årlige undersøkelsen av tilstanden i arbeidslivet. I år ser vi på hvem som faller utenfor og hvem som står i fare for det.

Gleder meg til en hel uke med politikk
YS-leder Jorunn Berland sier hun gleder seg til en hel uke med politikk og spennende debatter.
Arendalsuka har etablert seg som en av de viktigste arenaene for å diskutere politikk, både for arbeidslivet og andre områder. Jeg ser frem til å delta på en rekke interessante arrangementer i regi av YS-fellesskapet, sier Berland.

Parats ledelse, representert ved Hans-Erik Skjæggerud og Vegard Einan, er tilstede under hele Arendalsuka. Leder for kommunikasjon i Parat, Trygve Bergsland, sier Arendalsuka er godt tilrettelagt for å knytte kontakter med sentrale politikere.
– Vårt hovedarrangement er onsdag, der Parat sammen med Microsoft og Abelia presenterer vårt initiativ for digitalisering av domstolene. Skjæggerud og Einan vil i tillegg delta i flere andre debatter under Arendalsuka som i år setter ny rekord med totalt 1067 arrangementer, sier Bergsland.

 Flere forbund i Parat arrangerer debatter under Arendalsuka.
– Parat forsvar, sammen med BFO, arrangerer en debatt mandag der de blant annet har fått med seg forsvarsministeren. Parat Politiet, sammen med Norges Politilederlag (som også er i Parat), arrangerer samme dag en debatt om arbeidslivskriminalitet med blant annet stortingspolitikere, sjef for økokrim og direktør i Arbeidstilsynet, sier Bergsland.

Han sier Parat i tillegg er medarrangør sammen med Arbeidstilsynet i en debatt om seksuell trakassering i arbeidslivet.
– Utover dette vil Fafo slippe en rapport på torsdag om kriminalitet i renholdsbransjen, der Parat har en aktiv rolle, sier Bergsland.


Parat er involvert i en rekke arrangementer under Arendalsuka
Disse arrangementene vil bli streamet på Parats Facebook-side, og her på parat24.com.

Mandag 13. august kl.: 14.00 til 15.00
Forsvarets utvikling, ivaretar dagens langtidsplan behovet?
Arrangør: Befalets Fellesorganisasjon og Parat Forsvar
Sted: Madam Reiersen

Arrangementet på Facebook

Mandag 13. august kl.: 15.00 til 16.00
Forebygging er politiets primærstrategi. Virker A-krim samarbeidet?
Arrangør: Parat politiet og Norges Politilederlag
Sted: Madam Reiersen
Arrangementet på Facebook

Mandag 13. august kl.: 18.30 til 19.15
ABE-reformen = ostehøvelkutt = politisk unnfallenhet?
Arrangør: YS Stat
Sted: Madam Reiersen
Arrangementet på Facebook

Tirsdag 14. august kl.: 08.45 til 10.00
YS Arbeidslivsbarometer for 2018: Hvordan hindre utenforskapet?
Arrangør: YS
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Arrangementet på Facebook

Tirsdag 14. august kl.: 12.00 til 13.00
Sammen setter vi strek for seksuell trakassering
Arrangør: Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, NHO Reiseliv, Fellesforbundet, Parat, Virke, KS
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Arrangementet på Facebook

Tirsdag 14. august kl.: 19.00 til 20.30
Historier og debatt om omstilling og kompetanse: Er du god nok?
Arrangør: Gjensidige og YS
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Arrangementet på Facebook

Onsdag 15. august kl.: 09:00 til 10:00
En inkluderende og digital omstilling i staten
Arrangør: Parat
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Arrangementet på Facebook

 
Her kan du se hele programmet for Arendalsuka:
Program Arendalsuka