– Har du ikke fått beskjed om noe annet fra ditt flyselskap, kan du føle deg trygg på at flyet ditt går som normalt, bekrefter Avinor overfor NTB. En streik blant ansatte i brann- og redningstjenesten ville lammet trafikken ved åtte mindre flyplasser.

Åtte timer på overtid ble det fredag morgen klart at LO Stat, YS Spekter og Spekter var blitt enige om å sette meklingen på pause til godt over sommeren. Ny meklingsfrist er 4. september. En eventuell streik vil dermed først være et faktum 5. september.

Forslag fra mekleren
Etter forslag fra mekleren ble partene enige om å ta en pause i meklingen for Avinor AS og Avinor Flysikring AS for å diskutere krevende spørsmål knyttet til overenskomstrevisjonen 2018, heter det i en melding fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som forhandler på vegne av Avinor.

Likelydende meldinger kom fra arbeidstakersiden.

I alt 240 medlemmer i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) og YS-forbundet Delta sto klare til å legge ned arbeidet hvis det ikke ble oppnådd enighet i meklingen. Streiken skulle i så fall ha startet klokka 10 fredag.

Pensjon vanskeligst
Lønnsoppgjøret for dem som jobber ved brann- og redningstjenesten ved flyplassene har handlet om lønn og arbeidsvilkår, som ved de fleste oppgjør, men det vanskeligste spørsmålet denne gangen var etter alt å dømme om de ansatte fortsatt skal ha rett til å forhandle om pensjon.

– I meklingen for to år siden ble vi enige om å forhandle fram en ny pensjonsordning, men Avinor står fortsatt på at vi skal gi fra oss forhandlingsretten. Siden ledelsen ikke aksepterer at vi skal ha ei hånd på rattet i forhandlinger, er mekling og en eventuell streik eneste mulighet vi har for å sikre ansattes avtalte rettigheter, sa nestleder Fredrik Oftebro i NTL før meklingen startet.

(NTB)