YS Spekter har varslet at 44 medlemmer i Delta Luftfart står klare til å legge ned arbeidet hvis det ikke blir oppnådd enighet med Avinor under meklingen. LO Stat har varslet at 196 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) vil bli tatt ut i streik. Meklingsfristen utløper ved midnatt natt til fredag, en eventuell streik vil være et faktum fra fredag morgen.

– Delta går konstruktivt inn i meklingen med sikte på å få til en løsning. Samtidig er vi klare på hva vi må få innfridd for å skape grunnlag for en meklingsløsning, sa Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta og leder av YS Spekter, da forhandlingsdelegasjonen dro til riksmekleren i torsdag morgen.

En streik vil ramme flere av Avinors lufthavner. Det gjelder Stavanger, Haugesund, Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane og Rørvik. I Stavanger vil også offshoretrafikken stoppes av en streik. Ansatte ved Oslo lufthavn vil ikke bli tatt ut i første omgang.

Brudd 12. Juni
Forhandlingene ble brutt 12. juni i år. Bakgrunnen er at arbeidsgiver ensidig ønsker skifte fra Statens pensjonskasse til innskuddspensjon.

– Vi er villige til å diskutere en ny pensjonsordning. Avinor og Spekter må videreføre tidligere praksis der vi har forhandlingsrett, og arbeidsgiver må levere på enigheten i hovedoppgjøret 2014 og presisert i meklingen i 2016. Her var partene enige om at det skulle utredes alternative tjenestepensjonsordninger og leverandører. Delta må vite hva de forskjellige alternativene betyr for våre medlemmer. Dette er ikke godt nok utredet, sa Lizzie Ruud Thorkildsen da streikeuttaket var klart.

– Samme hva Spekter og ledelsen i Avinor sier, handler denne meklingen om å forsvare retten til å forhandle pensjon, sier forhandlingsleder Lise Olsen for LO Stat og NTL til NTB.

Sentralt i uenigheten er om arbeidstakerne fortsatt skal ha forhandlingsrett når det gjelder pensjonsordning. Ifølge LO Stat er de blitt møtt med krav om å frafalle denne retten.

– I meklingen for to år siden ble vi enige om å forhandle fram en ny pensjonsordning, men Avinor står fortsatt på at vi skal gi fra oss forhandlingsretten. Siden ledelsen ikke aksepterer at vi skal ha ei hånd på rattet i forhandlinger, er mekling og en eventuell streik eneste mulighet vi har for å sikre ansattes avtalte rettigheter, sier nestleder Fredrik Oftebro i NTL til NTB.