– Ap går nå inn for at Stortinget pålegger regjeringen å sikre ambulansetjenesten, sier partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Det kan enten skje gjennom forhandlinger med operatøren eller en ny anbudsrunde med virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte – slik at folk i nord kan være trygge på at det er tilstrekkelig med kompetente folk til å fly syketransport.

Partiet vil dermed ikke støtte Rødts forslag om å annullere anbudskonkurransen, som ble vunnet av Babcock.

For tiden forhandler Norsk Flygerforbund med det britiskeide selskapet, som har satset på å få med seg 80 prosent av arbeidsstokken fra dagens driver, Lufttransport.

– Uholdbart
Også KrF stiller seg bak Aps forslag.

– Det er helt uholdbart at vi har havnet i en situasjon med sviktende beredskap og mulig fare for liv og helse, sier leder i helsekomiteen, Olaug Bollestad.

Hun understreker at det er regjeringens ansvar å sikre et godt nok luftambulansetilbud. Når beredskapen svikter, må regjeringen sette inn tiltak, både på kort og lang sikt.

Kjerkol mener at nøkkelen til løsning er at det finnes nok kompetente folk og nok fly til å utføre oppdrag og ivareta beredskapen.

– Krisen har oppstått fordi anbudet har skapt stor tvil om begge deler, sier hun, og ber regjeringen rette opp manglene ved anbudet.

– Gir Høie alle fullmakter
– Vi mener forslaget Ap kommer med ikke vil ha noen verdi. De sier statsråden skal sikre luftambulansetjenesten på egnet måte. Det er et ansvar regjeringen allerede har i dag, påpeker Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe til NTB.

Hun mener forslaget gir helseminister Bent Høie (H) alle fullmakter.

– Vi vet hva han syns, han vil aldri gå inn og annullere kontrakten, sier Toppe.

Hun opplyser at Sp nå vil fremme et eget forslag om å annullere kontrakten og kreve virksomhetsoverdragelse ved et nytt anbud. Da får ansatte bli med over i nytt selskap med samme lønn og arbeidsvilkår. Partiet vil også på sikt utrede offentlig drift av tjenesten.

Håper på forhandling
Heller ikke Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Aps forslag vil løse noe.

– Krisen blir ikke løst før denne anbudsprosessen nullstilles. Så lenge Høie får fullmakt til å fortsette med Babcock risikerer vi at flere piloter sier opp og at flyene står på bakken over sommeren, sier han.

Han håper Ap og KrF vil forhandle med andre partier som har engasjert seg i saken, slik at man finner en løsning før Stortinget etter planen skal behandle den 7. juni.

Både Moxnes og Toppe mener det er mange grunner til å stille spørsmål ved anbudsprosessen, og viser til blant annet habilitetsspørsmål og det faktum at Lufttransport ble bedt om å gi fra seg opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår til utfordreren.

Økte kostnader
Stortingets helsekomité skal torsdag avgi sin innstilling til Rødts forslag om å annullere anbudet om luftambulansetjenesten. Det er et forslag blant andre Sp og SV opprinnelig støttet.

Konflikten om luftambulansetjenesten har pågått en måneds tid, og flere av ambulanseflyene har i perioder blitt satt på bakken som følge av at selskapet Lufttransport ikke klarer å drifte tjenesten de siste 14 månedene som gjenstår av kontrakten.

Mange ansatte har sagt opp. Dersom ytterligere 20–30 piloter gjør det samme til høsten, kan det true hele tjenesten, advarte selskapet i en høring på Stortinget forrige uke.

Gir Høie spillerom
I et brev til Stortinget tirsdag opplyste helseminister Bent Høie (H) at striden til nå har ført til økte kostnader på rundt 8 millioner kroner.

SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes sier til NTB at han ikke forstår hvorfor Ap og KrF gir Høie fritt spillerom.

– Vi klarer ikke se hvordan dette løser krisen. Dette forslaget kan tolkes i alle himmelretninger. Jeg håper ikke Ap og KrF har låst seg til forslaget, men er åpen for endringer som gir en klar instruks til Høie om å løse krisen. Skal krisen løses må Stortinget i det minste kreve virksomhetsoverdragelse, mener han. (©NTB)


Fakta om krisen i luftambulansetjenesten

* Ambulanseflyene frakter cirka 9.000 pasienter i året, og dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året.

* Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste. Norges fire helseforetak har ansvaret for den operative driften av denne tjenesten.

* I alt finnes det ni ambulansefly i Norge, stasjonert i Kirkenes, Alta (2), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen (2).

* I juni 2017 ble det klart at det britiskeide selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance vant anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over Lufttransport FW, som har drevet tjenesten i 25 år.

* Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030. Selskapet driver i tillegg luftambulansetjenesten i Sverige og Finland.

* Babcock SAAs anbud skal ha vært om lag 47 millioner kroner billigere i året enn tilbudet fra Lufttransport.

* De rundt 110 ansatte i Lufttransport har reagert på at Babcock SAA tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten.

* Det ble heller ikke stilt krav til virksomhetsoverdragelse i anbudet, noe som gjør at pilotene må søke på sin egen stilling når Babcock SAA tar over i juli 2019.

* Forhandlingene mellom fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock SAA om overføring av pilotene, brøt sammen i april i år. Etter det begynte ansatte i Lufttransport å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb.

* Nye forhandlinger startet mandag 28. mai, men mandag ettermiddag ble det besluttet en pause i forhandlingene fram til 15. juni.

* Babcock ville først flytte vedlikeholdet av ambulanseflyene fra Norge til Østersund i Sverige, men har nå besluttet at dette skal foregå på verksteder i Norge.

* Rødt har foreslått å annullere kontrakten med Babcock og forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt. Stortinget skal ta stilling til forslaget torsdag 31. mai.

(Kilder: Lufttransport, NTB, NRK, Nordlys)