ICAO er underlagt FN og representerer 192 medlemsland (191 stater og Cookøyene). Hovedkvarteret ligger i Montreal og ITF åpner sitt kontor samme sted.
– For å sikre tilstedeværelse og en effektiv kommunikasjon mellom ITF og ICAO, har ITF åpnet kontor samme sted, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Nyberg representerer nær 2400 Parat-medlemmer i Norwegian, SAS, Widerøe, TUI og Thomas Cook, og med det Nordens desidert største forbund for ansatte i kabin.
– Vi benytter møtet til å diskutere hvordan ICAO bedre skal kunne ivareta våre behov for arbeidsmiljø og sosiale spørsmål, sier hun.

Nyberg har også gjennomført møter med sine danske kollegaer i FPU (Flybransjens Personale Union).
– Sammen har vi planlagt ITFs kongress for sivil luftfart som arrangeres i Singapore i oktober, sier hun.

ITF skriver på egne nettsider at man på kongressen særlig vil jobbe med problemer knyttet til urettferdig behandling av arbeidstakere i lavprisselskaper og å sikre likestilling for kvinnelige arbeidere og unge arbeidstakere i hurtigvoksende flyselskaper.