Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, krever at en annullering, eller endring av anbudsprosessen, også må omfatte anbudet på ambulansehelikoptre.
– Lufttransport som i dag er ansvarlig for både ambulansefly og ambulansehelikoptre har tapt anbudet på videre tjenester til Babcock og Norsk Luftambulanse, sier Skjæggerud.

Det har ifølge Skjæggerud vært to anbudsprosesser. Én på ambulansehelikoptre og en annen på ambulansefly.
– Lufttransport har mistet begge disse kontraktene etter ellers like anbudsprosesser. Ansatte i ambulansehelikoptre er utsatt for det samme angrepet på lønninger, ansiennitet og pensjonsopptjening som sine kolleger i ambulanseflyene, sier han.  

Parats advokater mener ifølge Skjæggerud at overdragelse av virksomheten fra et selskap til et annet, som i disse tilfellene, er å anse som virksomhetsoverdragelser.
– Gjennom en virksomhetsoverdragelse beholder ansatte de samme lønnsbetingelsene. De to selskapene som nå har vunnet oppdragene som Lufttransport drifter i dag benekter begge at dette er virksomhetsoverdragelse, noe vi må vurdere rettslig, sier Skjæggerud.

Parat-lederen er glad for at regjering og Storting nå vurderer prosessene.
– Begge anbudsprosessene må vurderes parallelt og eventuelt annulleres parallelt. Prosessen haster da nytt selskap allerede 1. juni 2018 vil kunne overta kontraktsflygningene for ambulansehelikoptre, sier Skjæggerud.