Telefonen er oppbemannet og alle Parats medlemmer kan allerede nå ringe 40022670 for å få svar på ulike spørsmål knyttet til mulig streik.

Løpesedler, nettmøter og streikekafe
Parats forhandlingssjef, Turid Svendsen, sier det er samlet mye informasjon om en mulig streik på parat.com, under fanen tariffoppgjøret 2018. 
– Her ligger det også ferdig designet informasjon som forklarer hva som er grunnlaget for meklingen og et eventuelt brudd. Ved en streik oppfordrer vi tillitsvalgte og medlemmer til å distribuere slike løpesedler når de står streikevakter, sier Svendsen.

Alle tillitsvalgte i Parat vil bli informert om meklingsresultatet på e-post og SMS.
– I tillegg vil alle bli invitert til nettmøte mandag morgen klokken 09.30. Alt dette uavhengig av resultatet i meklingen, sier Parats forhandlingssjef.

Ved en eventuell streik vil Parats medlemmer bli invitert til å møte andre streikende og ansatte i Parat fra mandag og regelmessig frem til streiken avsluttes.
– Fra og med mandag inviterer vi alle medlemmer til streikekafe i Parats kontorer i Oslo, tilsvarende har vi beredskap og er tilgjengelige på våre kontorer i Kristiansand, Tønsberg, Bergen, Trondheim og Tromsø, sier Svendsen.

Hun sier Parats målsetting er å komme til enighet under en mekling.
– Vi har imidlertid flere krevende tema på bordet og må derfor forberede oss på streik dersom vi ikke blir enige, sier Svendsen.

Fakta om årets lønnsoppgjør
Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.

* Oppgjøret i privat sektor startet 12. mars og endte med brudd 22. mars.

* Meklingen hos Riksmekleren startet onsdag 4. april med frist ved midnatt natt til søndag 8. april.

* Hvis det ikke blir enighet, har YS og LO varslet at nærmere 35 000 medlemmer tas ut i streik fra søndag. Totalt er det meldt plassoppsigelse for rundt 200 000 medlemmer i en rekke bransjer i private virksomheter.

* Forhandlinger om lønn, ny AFP-ordning, endringer i tjenestepensjonsordningen, samt krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er de mest krevende forhandlingstemaene i NHO-meklingen som nå pågår. 

* Forhandlingene i statlig sektor starter torsdag 5. april med frist 30. april. 

* Forhandlingene i kommunesektoren starter mandag 11. april med frist 30. april. 

* Forhandlingene i Spekter helse starter 13. april.