Styret i SNK reduseres med ett medlem når Sverre nå takker for seg. Under SNKs generalforsamling tirsdag ble han hyllet med blomster.

Styret i SNK er etter dette som følger:

Leder:
Anneli Nyberg
Nestleder: Martinus Røkkum
Styremedlem: Eli Presthus
Styremedlem: Lillian Røst
Styremedlem: Christian August Soløy

SNK organiserer rundt 500 kabinansatte i SAS Norge. SNK er en del av Parat Kabinforbund og Parat Luftfart.