Stortinget behandler tirsdag et representantforslag fra Senterpartirepresentantene Kjersti Toppe, Sigrid Simensen Ilsøy og Emilie Enger Mehl. Forslaget går ut på at Vinmonopolet skal ha alt salg av alkoholholdige varer på norske flyplasser. I dag må taxfreeaktørene kjøpe seg tilgang til Avinors flyplasser gjennom anbudskonkurranser, der Avinor setter vilkårene. Før behandlingen har Arbeiderpartiet signalisert at de ønsker forslaget utredet grundigere. Det ligger derfor ikke an til et flertall for forslaget i første omgang.

Bekymret
Parat har rundt 6000 medlemmer i luftfarten, mange av dem jobber på flyplasser landet rundt. Vegard Einan er bekymret for konsekvensene dersom Vinmonopolet får monopol på alkoholsalg også på norske flyplasser.
– Taxfreesalg bidrar i dag til å finansiere drift og nybyggingen av alle flyplasser i Avinorsystemet. Avinor anslår et tap på 1 milliard kroner, dersom statseide Vinmonopolet skulle få enerett på taxfreesalg, skriver Einan i kronikken på NRK Ytring.

Beregningen tar blant annet utgangspunkt i at Avinor da ikke vil kunne skru opp leieprisen per kvadratmeter i en anbudskonkurranse, slik de gjør i dag. 
– Vinmonopolet hevder de skal kunne sikre like store inntekter til Avinor, uten at de vil legge frem tall på hvordan. Når det kommer til flyplassdrift, vet jeg hvem jeg stoler mest på, skriver Einan. 

Må videreføres
Parat mener dagens anbudsmodell må videreføres. 
– Om taxfree-aktøren heter Vinmonopolet, Travel Retail Norway (TRN) eller et annet selskap, er ikke viktig for oss. Det viktige er at det er en reell konkurranse om anbudene, mener Einan.

Vil få konsekvenser
Hvis forslag skulle få gjennomslag i Stortinget, vil det kunne få konsekvenser både for ansatte på flyplassene og for hele driften av norske flyplasser.
– Vinmonopolet har sagt de ikke vil selge andre varer enn alkohol. Dette forslaget medfører derfor usikkerhet både for de ansatte i taxfreenæringen, men også for tusenvis av arbeidsplasser i luftfart over hele landet. Spesielt i distriktene der flyplassene er avgjørende for et desentralisert næringsliv, vil endring av finansieringsmodellen kunne få dramatiske konsekvenser. Parat mener det er argument godt nok for å beholde konkurranse om hvem som skal få selge taxfree, skriver Vegard Einan.

Les Vegard Einans kronikk på NRK Ytring her

Hør Vegard Einan i NRK-programmet Ytring her (30 minutter ut i sendingen)

Les også: Taxfree-monopol truer ansatte og Distrikts-Norge

Saken dekkes også grundig i Parat luftfart nr 1 – 2018, som du kan lese her