Komiteen møtes to ganger årlig og møtet ble denne gang avholdt i Buenos Aires, der flere nasjonale fagforeninger benyttet anledningen til å arrangere egne samlinger. Det ble blandet annet avholdt et møte om Swissport som er den største aktøren på ground handling-markedet. – Selskapet har de siste årene endret strategi mot en mer fiendtlig holdning til fagforeninger og kollektivavtaler, og i flere land har det oppstått konflikter i kjølvannet av dette.  Den siste store var i Toronto Canada, sier Nyberg.

Forbereder Norwegian-etablering i Argentina
Diskusjonene i Buenos Aires handlet ifølge Nyberg mye om hvilke metoder ITF kan benytte seg av for å styrke arbeidernes vilkår, og hvor i verden det kreves ekstra tiltak for å få på plass fundamentale rettigheter. 
– Neste møte i seksjonen planlegges i Montreal i Canada i mai 2018, dette i forbindelse med at ITF åpner et kontor der. Hensikten med et kontor i Montreal er å bygge relasjoner og koordinere samarbeidet med ICAO som har sitt hovedkontor samme sted, sier Nyberg.

Nyberg har benyttet dagene i Buenos Aires til å inngå nye forbindelser og utvekslet erfaringer.  
– Dette har vært en god mulighet for Parat å knyte viktige kontakter i Argentina i forbindelse med Norwegians satsing i Sør-Amerika. Planen er å åpne crewbaser her. Parat er i den forbindelse opptatt av at de nyansatte får gode arbeidsavtaler. Våre argentinske venner i fagbevegelsen lokalt vil hjelpe oss med dette, sier Nyberg.

Anneli-1
Fagforeningsrepresentanter på Swissportmøte.

Anneli-2
UPSA en av fagforeningene som inverterte til Buenos Aires, her representert ved Paolo, Anneli og Clara.

Anneli-3


Kowther Sahraoui fra Tunisia og Zeleke Mena Alaro fra Etiopia
Anneli-4


Nuria Belenguer IFT office, Sergio Dias SND fra Brasil seksjonens leder Oliver Richardson Unite Storbritannia, Gabriel Mocho Rodriguez, ITF office, og Edgardo Llano fra APA som inverterte Anneli Nyberg til møte i sine lokaler.

Anneli-5Gabriel Mucho Rodriguez fra ITF i London, Anneli Nyberg fra Parat og Sergio Dias SNA Brasil.