Internasjonal luftfart organiseres gjennom FN-organet ICAO (International Civil Aviation Organization). Målet med dagen er å skape blest om viktigheten for samarbeid i sivil luftfart og vise hvordan internasjonal sivil luftfart bidrar til den sosiale og økonomiske utviklingen av stater.
 
Dagen skal også gjøre folk oppmerksomme på Den internasjonale sivile luftfartorganisasjonens (ICAO) rolle når det gjelder utvikling av sikkerhet, effektivitet og regelmessighet i internasjonal lufttransport.

Den internasjonale dagen for sivil luftfart ble etablert i 1994 av ICAO. Dagen markerer opprettelsen av organisasjonen den 7. desember 1944. I 1996 anerkjente Generalforsamlingen dagen som offisiell FN-dag.

Les mer om "International Civil Aviation Day"