Tingretten ga de ansatte, som blir representert av Parats advokater, medhold i at Norwegian Air Shuttle ASA er deres reelle arbeidsgiver. Ifølge dommen hadde Norwegian også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft. 

Prinsipiell sak for norsk arbeidsliv
De ansatte krevde ansettelse i selskapet de mener er deres reelle arbeidsgiver. Tingretten ga de ansatte rett i dette, men mente derimot det var urimelig å pålegge Norwegian Air Shuttle arbeidsgiveransvar ved ulovlig innleie.

Begge parter anket dommen.
– Parat mener at en arbeidsgiver ikke kan flytte ansatte til ulike datterselskaper for deretter å leie dem inn igjen neste dag. Dette når de fortsetter å gjøre den samme jobben som de alltid har gjort, kun med den endring at de har fått ny arbeidsgiver, sier Trygve Bergsland, leder for Parats kommunikasjonsavdeling til NTB.

Han viser til at Høyesterett tidligere har slått fast at den som har ansvaret for ledelsen og resultatene, også er å regne som formell arbeidsgiver.
– Så lenge selskapet har et fast behov for ansatte er innleie ulovlig, og omorganiseringene gjør at en arbeidsgiver ikke kan slippe unna arbeidsgiveransvaret, sier Bergsland.

Pressekontakt Astrid Mannion-Gibson opplyser til NTB at Norwegian vil legge fram alt de har å si om saken i retten, og selskapet avstår fra å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Lagmannsretten har satt av åtte dager til forhandlingene. @NTB