Tvisten gjelder hvorvidt det skal betales helligdagstillegg når ansatte sendes hjem før arbeidstidens slutt ved innskrenket program på helligdager. Helt konkret dreier det seg om to SGH-medarbeidere som var på jobb på henholdsvis julaften og nyttårsaften i 2015.

"Flyavtalen del A 2014–2016, fjerde og siste ledd, jf. § 5 nr. 2 bokstav f med protokolltilførsel, er slik å forstå at ansatte har rett til full lønn, skifttillegg og helligdagstillegg i henhold til arbeidsplanen dersom de permitteres i den forstand at de pålegges å gå fra vakten etter fremmøte på arbeidsstedet en helligdag", heter det i dommen fra Arbeidsretten

Det er Parat-advokat Christen Horn Johannessen som har ført saken på vegne av Parat-medlemmene i SGH. Jo Bakke og Tonje Solumsmoen vitnet på vegne av de ansatte.

Arbeidsrettens side om saken