Samtidig sier Kobberstad at Luftfartstilsynet vil bruke mindre tid på selskaper som har orden på driften.
– Det er forskjell på et nystartet selskap som FlyViking, der mange rutiner skal på plass, sammenlignet med et selskap som Widerøe som over lang tid har vist at de har kontroll på driften. Dette er et eksempel på hvorfor vi i tiden fremover vil bruke mest tid på selskaper som trenger tettere oppfølging, sier han.

Ulykker i norsk luftfart
Selv om det er høy sikkerhet i norsk luftfart viser ulykkesstatistikken at det i utgangen av september har vært fem dødsulykker hittil i år, mens det i 2016 var hele 16 dødsulykker.
– Selv om ulykkesstatistikken viser relativt få hendelser har vi en ambisiøs målsetting for årene fremover. For offshore helikopter er målsettingen for de neste årene null, men innenlands helikopter er målet maksimalt én ulykke pr. 100 000 flygninger, sier Kobberstad.

Målsettingen for store kommersielle fly er tilsvarende 0,2 hendelser pr. 100 000 flygninger.
– For lette, ikke kommersielle fly, er målsettingen lik innenlands helikopter, sier Kobberstad.

Flere regler og forskrifter gir ifølge Kobberstad ikke nødvendigvis forbedret flysikkerhet.
– Regelverksutviklingen holder ikke tritt med utviklingen av teknologi, markeder og forretningsmodeller. Vi må derfor jobbe med holdninger og vi vil utarbeide risikoprofiler som dekker alle driftsmessige og økonomiske forhold hos ethvert tilsynsobjekt. På denne måten vil vi få en mer effektiv og korrekt fordeling av ressurser til områder der det gir størst positive effekt på flysikkerheten, sier Kobberstad.