Regjeringen jobber for tiden med en helhetlig luftfartsstrategi, og Karlsen trakk opp flere utfordringer for bransjen, som globalisering, bemanning og nye forretningsmodeller.
– Vi ser sterkere og sterkere internasjonal konkurranse mellom både flyselskaper og lufthavner. Hvordan vi skal innrette rammebetingelsene i en situasjon med et stadig åpnere globalt luftfartsmarked, er blant det vi vil diskutere, sa Karlsen.
Han var også opptatt av at man må drøfte om vi i det hele tatt skal opprettholde en norsk luftfartsnæring i framtida. 
– Behovet for flyselskaper med norsk eierskap og hovedkontor i Norge er naturlig å komme inn på, sa han. 

Beklagelig økning
Leder for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, tok ordet og var opptatt av nettopp utfordringen med å beholde norske aktører i markedet. 
– Det norske avgiftsnivået er med på å forringe våre vilkår. Det har konsekvenser både for passasjerer, ansatte og selskapene når myndighetene avgiftsbelegger flyreiser stadig mer, sa hun.
Tom Cato Karlsen svarte at han ser problemet. 
– Vi i Fremskrittspartiet har ingen sterke ønsker om å øke avgiftene ytterligere, men i regjeringssamarbeidet har vi vært nødt til å gi litt. Økning av avgiftene er beklagelig, vi ønsker å skape gode forutsetninger for luftfartsbransjen, og det gjør vi ikke ved å innføre disse avgiftene, sa han.
Hvorvidt alle flyselskaper registrert i EØS-land fritt skal kunne etablere ruter til, fra og innen Norge er også blant problemstillingene som kan bli berørt.

Arbeidstakernes rettigheter
– Vi ser stadig større press på lønninger og arbeidsforhold for ansatte i luftfarten, sa Karlsen, og viste til økende bruk av innleie og bemanningsbyråer og det han kalte «kreative markedsmodeller». 
– Vi vil vurdere tiltak som sikrer at arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt. Dette er en utfordring i en bransje der norske selskaper konkurrerer med selskap fra helt andre deler av verden, som har helt andre måter å tenke på, sa han.

Flysikkerheten
Økende bruk av bemanningsbyråer og innleie trekkes ofte frem som en mulig trussel for flysikkerheten. At det er en sammenheng her var statssekretæren ikke umiddelbart enig i.
– Det finnes ikke indikasjoner på at konkurransen i flybransjen har ført til dårligere flysikkerhet, sa Karlsen, som understreket at det ikke er i noens interesse, heller ikke myndighetenes, at flysikkerheten blir dårligere. 
– Det er åpen dør hos oss hvis noen kan bevise det motsatte. Hvis man finner noe som truer flysikkerheten er det selvfølgelig viktig å gjøre tiltak, sa Karlsen.
 
(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stein Nilsen

 
Fra propell til jet

Om få måneder setter Widerøe for første gang inn moderne jetfly på sitt rutenett. 
– Jeg er ikke opptatt av hva som driver flyet, men å kunne drive lønnsomt, sa konsernsjef Stein Nilsen (bildet) på Parats luftfartskonferanse onsdag.


I april tar Widerøe som første flyselskap i verden i bruk Embraer E190-E2 på kommersielle flyvinger. Først Bergen-Tromsø-Bergen, og to dager senere Bergen-Bodø-Bergen.
– Det er få muligheter til å drive lønnsomt med små fly. Svaret er flere seter pr avgang for å oppnå lønnsomhet. Når vi nå lanserer jetfly med flere seter enn våre tradisjonelle fly, betyr det både store miljømessige forbedringer og lavere prisnivåer for passasjerene, sa han.

Nye muligheter
Når de nye flyene kommer i lufta, ser Widerøe-sjefen nye muligheter for selskapet. 
– Bedriftene reiser mindre enn før. Samtidig ser vi stor vekst i ferie- og fritidssegmentet. Derfor vrir vi noe av fokuset over fra forretningsreise til mer ferie- og fritidstrafikk. Interessen for fjord, fjell, nordlys og røff natur vil vokse sterkt, og det gir Widerøe nye muligheter. Her har vi en unik mulighet til å utvikle en helt annen helårsturisme enn vi er vant til i Norge, mente Nilsen. 

Krevende
Også Widerøes konsernsjef var opptatt av det norske avgiftsnivået.
– Det er en enorm appetitt på avgifter fra myndighetenes side. Det samlede trykket har gjort at det å drive flyselskap har blitt ekstremt krevende, sa Nilsen, som var mente det er vanskelig å forholde seg til en lang rekke avgifter, og stadige avgiftsøkninger. 
– Den verste tiden på året for meg er når statsbudsjettet kommer, for da kan du være sikker på at de skrur til skruen en omdreining til. Rammebetingelsene er kraftig forverret for regional luftfart som betjener kommersielle ruter i distrikts-Norge. 
Widerøe-sjefen var lite fornøyd med en utvikling der avgiftspolitikken fører til redusert produksjon på små fly som forurenser lite, og økning i produksjonen på større fly, spesielt på utland. 
– Regionale ruter er helt avgjørende for verdiskapningen i distriktene. Widerøe er distriktenes kollektivtrafikk, sa han.

Ordnet arbeidsmarked
Stein Nilsens innlegg på Parats luftfartskonferanse bar preg av optimisme for framtida.
– Vi skal være den viktigste aktøren i utviklingen av gode kommunikasjoner med fly i distriktene, og her er de ansatte vårt sterkeste konkurransekort. Vi er nødt til å ha de ansatte med på det vi gjør. Derfor bruker vi mye tid på forankring, sa han. 
Konsernsjefen snakket videre om viktigheten av ryddige forhold for selskapets ansatte. 
– Her har Parat viktig rolle, vi er nødt til å sørge for et ordnet arbeidsmarked. Mitt mareritt er en konkurransesituasjon der vi må konkurrere med aktører som opererer med helt andre vilkår enn vi har i dag, sa Stein Nilsen, og la til:
– Det er ikke den sterkeste som overlever i konkurransen, heller ikke den smarteste, men den som kontinuerlig og raskt tilpasser seg endringer i omgivelser og markedsforhold.
 

Fakta: Parats luftfartskonferanse
For tolvte gang er det klart for Parats luftfartskonferanse på Gardermoen onsdag og torsdag.
Konferansen samler nærmere 100 tillitsvalgte og arbeidsgivere fra luftfartsselskapene, samarbeidspartnere og representanter for myndighetene på Scandic Oslo Airport Hotel over to dager denne uka.

Program 25. oktober:
09.00 – 09.45 Registrering

09.45 – 10.00 Åpning av konferansen v/ Vegard Einan, nestleder i Parat

10.00 – 10.30 Samferdselsdepartementet v/ statssekretær Tom Cato Karlsen

10.30 – 11.00 Widerøe fra propell til jet v/ konsernsjef Stein Nilsen

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.45 HOFO og lobbyvirksomhet – Norge mot EU v/ Tommy Olsen, Norsk Helikopteransattes forbund

11.45 – 12.15 Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold v/ Parats advokater

12.15 – 12.30 Pause

12.30 – 13.00 Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold v/ Parats advokater

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Hovedflyplasskommunen Ullensaker v/ ordfører Tom Staahl

14.30 – 14.40 Pause

14.40 – 15.30 Deg, meg og løsarbeideren v/ Elin Ørjasæter

15.30 – 16.00 Pause

16.00 – 17.00 Hvem? Hva? Hvor?

Program 26. oktober:
09.45 – 10.00 Helseskadelige avgasser – JET-PIPE v/ WMB Engineering

10.00 – 10.45 Nytt fra Luftfartstilsynet v/ luftfartsdirektør Lars Kobberstad

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 13.00 Interne møter for tillitsvalgte tilknyttet:
NPF (Norsk Pilotforbund)
PKF (Parat Kabinforbund)
HFU (Hovedflyplassutvalget), sammen med øvrige bakkeansatte

13.00 Lunch og avreise

Se flere bilder fra Parats luftfartskonferanse her