Magasinet inngår i en portefølje på til sammen fem blader som utgis av Parat. I tillegg til egne medlemmer er målgruppen sentrale politikere og interessegrupper innenfor de ulike fagfelt som farmasi, tannhelse, statlig virksomhet og arbeidslivspolitikk, i tillegg til nå også luftfart.

Uavhengig journalistikk
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier målsettingen for det nye blader er å nå hele verdikjeden i norsk luftfart.
– De fleste piloter og kabinansatte er medlemmer i Parat, i tillegg til et stort antall øvrige ansatte på norske flyplasser. Samtidig er magasinet underlagt redaktørplakaten, noe som gjør at vi som politikere ikke kan påvirke innholdet, sier Skjæggerud. 
Redaktør Trygve Bergsland sier at det planlegges fem årlige utgivelser av luftfartsmagasinet.
Vi ønsker å nå ut til alle som interesserer seg for norsk luftfart med saker som opptar bransjen. Rustesting av flygende, intervju med ny luftfartsdirektør og spørsmål til sentrale stortingspolitikere om hva de egentlig vil med norsk luftfart er noen av sakene som tas opp i første utgave av bladet, sier Bergsland.

Samarbeid med Oslo Business Memo

I tillegg til egne journalister i Parat-magasinene, bidrar Oslo Business Memos nettverk av garvede økonomi- og næringslivjournalister til det nye luftfartsmagasinet.
- Vi vil i tiden fremover gi det nye magasinet god drahjelp, sier OBM-redaktør Magne S. Otterdal.   Han sier det er spennende å gå dypere inn i problemstillingene til norsk luftfart, et området som er til dels underdekket i øvrig norsk presse. 
- Dette er en bransje hvor de bestående næringsstrukturene utfordres, og dermed er det et spennende område for grundig journalistikk.  Det ønsker vi å være en del av, sier Otterdal.

Journalistiske tungvektere
OBM har tilknyttet en rekke dyktige journalister med erfaring fra blant annet Dagens Næringsliv, NRK, VG, TV2 og Teknisk Ukeblad.  Disse bidrar med flere saker i både Parat Luftfart og de øvrige Parat-magasinene. Coveret på den første utgaven av Parat Luftfart er begått av fotograf Gorm K. Gaare, med sitt unike bilde av en rustest i cockpit i et rutefly rett før take-off på Gardermoen.
Andre OBM-bidragsytere til de fem Parat-magasinene som nå sendes ut til leserne, er Tellef Øgrim, Sverre Bjørholt, Claude R. Olsen og Amalie Nærø.

Her finner du PDF-utgaver av bladene:
Parat
Parat Stat
Parat luftfart
Farmasiliv
Tannhelsesekretæren

Trygve Bergsland


Foto: 
Redaktør Trygve Bergsland satser på enda en magasintittel, Parat Luftfart, i sin portefjølje av fagmagasiner.  Her med det rykende ferske luftfartsmagasinet, hvor coversaken handler om rustesting av flybesetninger.  Foto: Parat.