Vi opprettholder samme gunstige priser i 2017. Eksempel: Forsikringssum 10 G: Premie pr mnd. kr. 398,-

Flypersonellno Loss of license