Einan forventet større takhøyde fra et statlig organ som Luftfartstilsynet.
– Torsdagens bilag i Dagens Næringsliv omhandler i stor grad sikkerhetsspørsmål i luften og på norske flyplasser. Vi er kritiske til Luftfartstilsynets håndtering av sikkerheten på flyplassene og valgte å gi utrykk for dette i annonsen som ble kastet ut av bilaget, sier Parats nestleder.

Han aksepterer utgivers rett til å nekte å ta inn annonser man ikke liker, og at ytringsfriheten ikke gjelder i samme grad i annonsebilag som i avisen. 
– Kritikken vi fremfører i annonsen er i form av et intervju med lederne for Nordens største pilotforbund, Petter Førde, og tilsvarende leder for Nordens største kabinforbund, Anneli Nyberg. De fremfører begge kritikk knyttet til innføring av ny forskrift for bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland. Luftfartstilsynet endret forskriften etter press fra Parat, men vi er fortsatt kritiske til hvordan Luftfartstilsynet vil håndheve forskriften, sier Einan.

Han sier Parat ikke kan være med på en unison og ensidig hyllest av Luftfartstilsynet.
– I dette bilaget åpner samferdselsminister Ketil Solvik Olsen med å beskrive luftfartssikkerheten og Luftfartstilsynets fagsjef fortsetter på de neste sidene å beskrive hvor godt sikkerhetsarbeid som utføres. Vårt innlegg, som ble sensurert og fjernet, ville absolutt bidratt til en mer balansert fremstilling, sier Einan.

Se vedlagt den sensurerte annonsen fra Parat

Kontaktinformasjon: 
Vegard Einan, Parats nestleder 
Mobil : 481 29 392