Oppgjøret har en ramme på rundt 2,4% og inkluderer blant annet et generelt tillegg på på kr 8.100 per år og et eget tillegg til fagarbeidere som har opparbeidet spesialkompetanse på Norges nye redningshelikoptre. Pensjonsordningene videreføres uendret.

Resultatet kan i sin helhet leses her: