Spørsmålet har igjen blitt aktualisert etter at LO gir bort 13 millioner kroner til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeiderpartiet får brorparten av LO-millionene, når de mottar 10 millioner kroner.
– LO må få lov å bruke penger som de vil, men for oss fremstår det problematisk å gi bidrag tilsvarende månedskontingenten til over 20 000 medlemmer, sier Skjæggerud.

Parat-lederen sier at det ikke er noen av de tillitsvalgte i organisasjonen som har verv i partier på grunn av sitt medlemskap i forbundet. 
– Det er samtidig slik at mange av våre medlemmer og tillitsvalgte har tillitsverv i partier, og du finner Parat-tillitsvalgte i alle de forskjellige partiene som er representert på Stortinget, sier Skjæggerud.

Han sier Parat er opptatt av politikk, men da gjelder det arbeidslivspolitikk og hva som gagner medlemmer og samfunnet best mulig. 
– Dette gir oss den nødvendige frihet til å kritisere alle partier, uavhengig av partifarge, dersom de fremmer forslag som bryter med våre interesser. Samtidig har vi frihet til å støtte alle partier som ivaretar våre saker, uavhengig om de ligger til høyre eller venstre i politikken, sier Skjæggerud.

Parat-lederen vil ikke kritisere LO for å gi millioner av kroner til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.
– Det er imidlertid denne pengestøtten, og bruken av medlemmenes penger som skiller Parat fra LO. For oss er det viktig å være partipolitisk uavhengige, alle arbeidstakere som er opptatt av et organisert arbeidsliv er velkommen og vil få all nødvendig bistand fra oss, sier Skjæggerud.