Parat Kabinforbund, fra venstre: Marit Línden (Norwegian), Kari Onarheim (Widerøe), Yngve Valle-Kløvstad (TUI), Trude Mathisen (Norwegian), Anneli Nyberg (SAS). Foto: Parat/Trygve Bergsland.

Fra tidligere har Parat etablert Norsk Pilotforbund som teller i overkant av 1500 piloter, også dette Nordens største forbund for denne yrkesgruppen.

Størrelse og makt gir resultater
Anneli Nyberg fra SAS Norge Kabinforening er valgt som leder, mens Sissel Vian fra Widerøe Kabinforening er valgt som nestleder. Med seg i styret har de fått med seg Trude Mathisen fra Norwegian Kabinforening, Yngve Valle-Kløvstad fra TUI og Thorbjørn Meland fra Thomas Cook Kabinforening.

Nyberg sier de nå vil stå enda sterkere enn tidligere for å fremme kabinansattes behov og rettigheter.
– Vi ser hva våre kolleger i cockpit har fått til i fellesskap og vil med våre 2400 medlemmer være en maktfaktor i norsk luftfart, sier hun.

Leder for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, ønsker etableringen av kabinforbundet velkommen.
– Piloter og kabinansatte i Parat har nå passert 4000 medlemmer, i tillegg til en stor gruppe bakkeansatte. Med alle de endringer som nå skjer i norsk og internasjonal luftfart er det viktig å stå sammen, i tillegg til at størrelse og makt blir hensyntatt, sier Førde.

Parat kabinforbund og Norsk pilotforbund

Parat Kabinforbund og Norsk Pilotforbund, representert ved: André M. Skandsen (leder av Flysikkerhetskomiteen), Kari Onarheim (Widerøe), Alf W. Hansen (Norwegian), Anneli Nyberg (leder Parat Kabinforening), Petter Førde (leder Norsk Pilotforbund), Marit Lindén (Norwegian), Yngve Valle-Kløvstad (TUI), Trude Mathisen (Norwegian) og Trond Solberg (SAS og leder for IKOM - industriell arbeidskomité). 


Foto: Parat/Trygve Bergsland.


Kontaktpersoner:
Anneli Nyberg
469 45 059
anneli-n@online.no