Etter å ha meklet flere timer på overtid valgte NHO Luftfart og pilotene, som er samlet under paraplyen SAS Pilot Group, å kaste inn håndkleet da det ikke var mulig å komme til enighet. Nærmere 1.500 piloter i Norge, Sverige og Danmark er i streik fra fredag morgen.  

Riksmekleren oppsummerte slik i en pressemelding, etter at streiken var et faktum.
– Riksmekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, skriver Riksmekleren.

Jan Levi Skogvang beklager på vegne av SAS Pilot Group overfor passasjerene som nå er rammet, men sier at samtidig var det ikke mulig for pilotene å komme ledelsen i møte på de kravene som ble lagt frem.

Tre grunnleggende krav
Skogvang sier at for pilotene er det tre krav som er helt grunnleggende.

Skogvang sier pilotene ønsker forutsigbarhet for fritid og arbeidstid. Slik det er i dag får pilotene vite arbeidstiden for kommende måned 14 dager i forkant.
– Det betyr at det ikke er mulig å planlegge tid med familien, delta i sosiale aktiviteter – dette er ikke et system som hører hjemme i 2019. Vi har prøvd ved flere forhandlinger å få forbedret dette, uten å lykkes. Nå mener vi det er på tide at SAS begynner reisen med å forbedre denne delen av avtalen knyttet til arbeidstid, sier han.

Skogvang sier SAS har sagt opp en avtale knyttet til ansiennitet og karriereutvikling.
–Etter at SAS før forhandlingsstart sa opp avtalen som regulerer ansiennitet mellom pilotene i ulike land er videre karriere svært usikker. Dette er knyttet til muligheten for å bli kaptein, hvilken flytype man kan søke seg til, når man får ferie, alternativt også hvilken base man kan være stasjonert på. Dette er en avtale som har vært med oss gjennom tykt og tynt, også krisen i 2012, mens nå i 2019 når SAS går bra velger SAS å fjerne denne avtalen. Det er veldig provoserende, sier han.

Skogvang sier SAS-pilotene aksepterte å gi fra seg betydelige pensjon- og lønnsbetingelser i 2012, på et tidspunkt da SAS slet med dårlig økonomi. Etter flere innsparingsrunder de siste 15 årene, har pilotene i SAS sakket akterut og har dårligere avtaler enn piloter i konkurrentene som Norwegian, Ryanair, EasyJet og andre sammenlignbare selskaper.
– Nå går SAS med store overskudd (1,7 milliarder i fjor) og pilotene har en forventning om å redusere gapet opp til de andre selskapene, sier han. 

673 avganger innstilt fredag
Opptil 80.000 passasjerer vil bli rammet av streiken i flyselskapet, og 673 avganger blir innstilt bare på fredag, opplyser SAS. I Skandinavia samlet kan streiken komme til å ramme så mange som 250.000 passasjerer, ifølge tall fra Airhelp.

SAS jobber på spreng med å skaffe streikerammede passasjerer alternativ transport, forsikrer kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen. I tillegg ombookinger til andre flyselskaper eller refusjon av billett tilbyr SAS alle som er berørt og befinner seg på flyplassen, mat, drikke og eventuelt hotell.

Store problemer
– Streiken skaper på kort sikt store problemer for de reisende, og den gir store ringvirkninger i samfunnet. Men kravene fra pilotene har vært umulige for SAS å innfri, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Avinor, som drifter 44 flyplasser i Norge ber passasjerer som skulle ha reist med SAS, om å forholde seg til informasjon fra selskapet. Andre reisende og den øvrige flyplassdriften blir ikke påvirket av konflikten, understreker Avinor.
– Vi har beredskap for å ivareta reisende som eventuelt blir stående i kø og slikt gjennom helgen, sier kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor til NTB.

SAS Pilot Group
SAS Pilot Group består av Dansk Pilotforening, Norske SAS-flygeres Forening, Scandinavian Flygerforening i Parat og Svensk Pilotförening. SAS Pilot Group organiserer 95% av alle SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige

Fakta om streikeuttaket: 
Antall piloter i SAS Pilot Group (SPG) som tas ut i streik:
– Norge: 545 piloter i Norge organisert i Norsk Flygerforbund i LO og Scandinavian Flygerforening i Parat
– Sverige: 492 piloter organisert i Svensk Pilotforening. 

– Danmark: 372 organisert i Dansk Pilotforening
– Ambulanseflyvninger unntas fra streik.
– Piloter i administrative stillinger unntas fra streik.