Vi håper du kan ta deg tid til å svare på undersøkelsen, senest fredag 16. november.
Undersøkelsen, som er anonym, finner du her: https://www.surveymonkey.com/r/violenceagainstwomen-ETF-CAS

Det er European  Transport Workers' Federation (ETF) som står bak undersøkelsen, initiativet kommer fra Marit Lindèn som i disse dager er representert på ITF-kongressen i Singapore. Lindén er sivilflydivisjonens representant i ETFs kvinnekomité. Der representerer hun alle kvinnelige ansatte i europeisk flybransje.