I år er det hovedoppgjør og det er viktig for oss at informasjon kommer ut til våre medlemmer. Informasjon legges normalt ut på Parats websider, og lenke til denne sendes via epost. Dersom noe haster sendes informasjon via sms. Vi er således helt avhengige av at riktig epostadresse og mobilnummer er registrert i medlemsregisteret.

På denne bakgrunn ber vi deg gå inn på "Min side" og oppdatere informasjonen om deg selv "Min side" finner du på denne linken: https://parat.com/Logginn.aspx .

Vi gjør oppmerksom på at ved en eventuell konflikt blir medlemmene sannsynligvis utestengt fra e-post kontoen på jobb. Vi ber derfor om at også privat e-post adresse blir registrert.