Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag, og blir ledet av Sverre Quale fra Trondheim. Quale har erfaring som direktør i Avinor, leder for Statens havarikommisjon for transport og konsernsjef for Avinor. I dag arbeider han som prosjektdirektør ved NTNU.

Utvalget er bredt sammensatt, med medlemmer både fra uavhengige fagmiljøer og fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier regjeringen er opptatt av å sikre god mobilitet for folk og næringsliv.
– For store deler av næringslivet er eit godt flytransporttilbod avgjerande for fortsatt drift, og for mange menneske er det avgjerande for at dei skal kunne bu der dei ønskjer. Med dette utvalet vil vi få eit godt kunnskapsgrunnlag for framtidig politikkutforming på luftfartsområdet, sier han.

Utvalget skal levere sin rapport til Samferdselsdepartementet innen 1. desember 2019.

Utvalget har disse medlemmene:

Direktør Sverre Quale, Trondheim (leder for utvalget)
Professor Svein Bråthen, Molde
Forbundsleder LO Yngve Carlsen, Ski
Seniorforsker Merethe Dotterud Leiren, Oslo
Direktør NHO Luftfart Torbjørn Lothe, Nesodden
Leder Parat Kabinforbund Anneli Nyberg, Stjørdal
Spesialrådgiver NHO Luftfart Camilla Rise, Drøbak
Strategidirektør Margrethe Snekkerbakken, Oslo
Professor Frode Steen, Bergen
Leder for prosjekt og strategiske prosesser Jan Petter Steinland, Bodø

Les også: Mandat for utvalget om norsk luftfart