Det nasjonale faglige seminaret avholdes i forlengelsen av FRMSforum (forum for Fatigue Risk Management System), som er en internasjonal, faglig kongress om fatigue. Denne kongressen avholdes på samme sted og i samme tidsrom (28. og 29. november).

Onsdagens program
* Luftfartsdirektør Lars Kobberstad åpner seminaret
* Why care about fatigue? 
* Lead Line Check Pilot Jim Mangie, Delta Air Lines
* What is fatigue really? 
* Science Director Barbara Stone, Fatigue Risk Management Science Limited

* Applying the regulations: Experience shared 
* Human factor manager Kathryn Jones, Civil Aviation Authority UK
* Leder menneskelig faktor v/sjeflege Trond-Eirik Strand
* Fatigue Risk Management System (FRMS) fra operatørens synspunkt 
* Representant fra norsk operatør (TBC)

* Fatigue vitenskapelig arbeid i Norge 
* Representant fra Transportøkonomisk institutt (TBC)
* Panel discussion som ledes av avdelingsdirektør Anthony Wagstaff, Flymedisinsk institutt/Forsvarets sanitet.

Målsetningen med seminaret er å fremme kunnskap om fatigue som sikkerhetstema i luftfart. Målgruppen er beslutningstakere og ansvarlige innen norsk luftfart, både fly og helikoptervirksomheter, i tillegg til andre utøvere og fagpersoner.
fatigue_cocpit