Permitterte i apotek har til nå blitt utmeldt av Pensjonsordningen for apotek så lenge man er permittert. 
Det betyr at permitterte heller ikke har vært omfattet av uføreforsikringen som som er en del av POA. Dette blir nå endret, sier Parats spesialrådgiver Kjell Morten Aune, som også representerer Farmasiforbundet i POA-styret.

Dette betyr følgende for deg som permitteres:
Du blir fortsatt værende i pensjonsordningen
For deg som er 100 % permittert betaler ikke arbeidsgiver premie i permitteringsperioden og du tjener derved ikke opp tjenestepensjon 
Uføre-forsikringen blir fortsatt gjeldende. Kostnadene dekkes av POA-fellesskapet.

Les mer hos Statens pensjonskasse