21 av de 963 apotekene i Norge holde midlertidig stengt for kunder. Det opplyser Apotekforeningen i en pressemelding torsdag. Kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.sier at alle apotek gjør sitt ytterste for å holde åpent for kundene.
– Apotekansatte er helsepersonell. Får en som jobber på apoteket symptomer på luftveisinfeksjon, må vedkommende testes for covid-19 og holde seg hjemme til svaret på prøven er klar. De ansatte er veldig opptatt av å ikke smitte pasienter eller kolleger. Men det er klart dette påvirker bemanningssituasjonen i apotekene, sier Jostein Soldal.

Soldal sier Apotekforeningen er opptatt av at det skal være best mulig dekning av apotek over hele landet.
– Apotek og apotekkjeder samarbeider nå for å sikre dette best mulig. Vi opplever at de ansatte og apotekeierne strekker seg lengst mulig for å holde apotekene åpne, og for å sikre best mulig tilgang på legemidler, sier han. 

Se oversikten over stengte apotek her

Irene Hope er leder i Farmasiforbundet i Parat. Hun er bekymret for utviklingen i apotekene.
– Selv om vi har fått en bekreftelse fra Helsedirektoratet på at vi er helsepersonell og skal følge de samme reglene for testing, så er det flere som er syke og nektes testing fra den kommunen de tilhører. Så det er flere som går rundt som smittekilde på apotekene. Dette er ikke bra. Apotekansatte kan fort bli  smittebombe til pasienter og kunder som oppsøker apotekene, fordi de ikke får testet seg, sier hun.

Hope roser de ansatte på apotekene, som nå står i en krevende situasjon.
– De gjør en fantastisk jobb på apotekene, men mange er redde, utrygge og fortvilet på grunn av mangel på smittevernutstyr, og at de ikke får tilgang til å teste seg for viruset.

Apotekbransjen er i gang med flere tiltak i forbindelse med koronakrisen, blant annet blir det nå installert plexiglass i skrankene, kunder og pasienter blir bedt om å holde avstand, og det skal maks være 3-5 personer i lokalet samtidig. Man ber også om at de som er i karantene ikke skal oppsøke apotekene.