Første legemiddel ut i den nye ordningen «reseptfri medisin med veiledning» er Viagra Reseptfri (sildenafil). Ordningen ble tidligere omtalt som «farmasøytutlevering», men omtales nå som «reseptfri medisin med veiledning». Årsaken er at Legemiddelverket under utredningen av den nye ordningen landet på at alt helsepersonell i apotek i utgangspunktet skal skulle kunne praktisere en slik utlevering. 

Obligatorisk veiledning 
For å kunne selge Viagra Reseptfri stilles det imidlertid krav om veiledning fra farmasøyt før utlevering. Hensikten med den obligatoriske veiledningen er å avklare om kunden har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at han ikke kan bruke Viagra Reseptfri, men heller bør ta kontakt med fastlegen for en eventuell forskrivning av egnet potenslegemiddel. 

Forsker ved Legemiddelverket, Ulrike Jüse, forklarer at farmasøyters grunnkompetanse er bakgrunnen for kravet om veiledning.  
– Legemiddelverket vurderer det slik at dersom kunden har spørsmål om interaksjoner ved samtidig bruk av andre legemidler eller har en sjelden sykdom, er det farmasøyten som har den rette grunnkompetansen for å kunne svare på om bruk av Viagra Reseptfri er forsvarlig eller om kunden bør henvises til lege. Å svare på slike spørsmål krever solid kompetanse innen farmakologi og farmakokinetikk, noe farmasøyter har, forklarer Jüse. 

Viagra Reseptfri skal også kunne kjøpes fra godkjente nettapotek. Legemiddelverket mener at det kan være med på å redusere ulovlig og farlig nettkjøp av potensmidler. På sine nettsider viser de til at man i en av fire kontrollerte postsendinger finner ulovlige legemidler, og at det i mange av tilfellene er snakk om potensmidler. I 2018 ble det destruert omkring 8000 legemidler som ble avdekket i post- og kurerforsendelse og rundt 30 prosent av disse var potensmidler. 

Viagra Reseptfri i nettapotek 
I fysiske apotek skal farmasøyten bruke en sjekkliste under den obligatoriske veiledningen. Også ved kjøp i nettapotek er det krav om at kunden må svare på spørsmålene i sjekklisten og være i dialog med farmasøyt før Viagra Reseptfri kan kjøpes. 
– I et nettapotek kan dette løses på flere måter, og det er opp til nettapoteket å lage gode løsninger for interaksjon med farmasøyt, sier Jüse.  

Hun poengterer at det er samme krav som gjelder for fysisk apotek og nettapotek, nemlig at kunden skal få veiledning gjennom farmasøyt og at betingelsene i sjekklisten skal være oppfylt før legemidlet kan leveres ut. Nettapotekene kan ikke selge Viagra Reseptfri på tidspunkter uten tilgjengelig farmasøyt. 
– Legemiddelverket ønsker i utgangspunktet ikke å spesifisere ytterligere krav til veiledning og salg av Viagra Reseptfri gjennom nettapotek. Vi mener å ha landet på en løsning som er trygg for kundene, rettferdig og praktisk gjennomførbar. Det er opp til bransjen selv å lage strengere løsninger dersom man anser det som nødvendig, understreker Jüse. 

Uklare krav til nettapotekene 
Legemiddelverket har helt siden de offentliggjorde at Viagra Reseptfri skulle komme på markedet tidligere i høst informert publikum via sine nettsider om at legemidlet også kan kjøpes via nettapotek. Der kan man lese at kunden må svare på de samme spørsmålene som i et vanlig apotek. Når det gjelder farmasøytkontakt skriver de imidlertid at man kun vil få et tilbud om en samtale med en farmasøyt i forbindelse med bestillingen. 

Farmasiliv spurte i september Legemiddelverket om bakgrunnen for at kunden selv tilsynelatende skal avgjøre om han skal ha samtale med farmasøyt ved kjøp av Viagra Reseptfri gjennom nettapotek, samtidig som det ikke er åpnet for en lignende mulighet i fysiske apotek. I tråd med nettapotekløsningen kunne en mulighet vært at en apotektekniker kan gjennomgå sjekklisten, og hente en farmasøyt dersom kunden ønsker det. 

«Vanskelig å sammenligne» 
Legemiddelverket svarte da at det er vanskelig å sammenligne fysiske apotek med nettapotek og stille nøyaktig samme krav. De mente også at en apotektekniker kanskje ikke ville innse at et visst spørsmål heller burde bli besvart av en farmasøyt, og at det i tillegg kunne gi noen praktiske utfordringer når apotekteknikeren skulle tilkalle en farmasøyt midt i en samtalte om et litt følsomt produkt. 

Senere har altså Legemiddelverket presisert overfor Farmasliv at kravene til farmasøytkontakt er like for nettapotek og fysiske apotek. Informasjonen overfor publikum på Legemiddelverkets nettsider er likevel ikke endret. Der kan man fortsatt lese at farmasøytkontakt kun er et tilbud ved kjøp av Viagra Reseptfri via nettapotek (det tas forbehold om endringer etter Farmasiliv-redaksjonen ble avsluttet, red.anm.). 

Ikke til å forstå 
Leder i Farmasiforbundet, Irene Hope, reagerte i høst kraftig på det som kunne tolkes som ulikheter i kravene mellom salg av Viagra Reseptfri i fysiske apotek og nettapotek. 
– I utgangspunktet har jeg forståelse for at det kreves noe høyere kompetanse enn det apotekteknikerne har når det gjelder veiledning ved kjøp av Viagra Reseptfri, og er enig i at det skal stilles strenge krav til utlevering fra apotek, sier Hope.  

Hope reagerte også på Legemiddelverkets utsagn til Farmasiliv tidligere i høst om at apotekteknikere ikke så lett kan vurdere når det er riktig å tilkalle en farmasøyt. 
– Slike vurderinger gjør vi hele tiden hver eneste dag. Apotekteknikere er autorisert helsepersonell, og arbeider i førstelinjen på apoteket. Yrkesgruppen håndterer og gir råd om både reseptfrie og reseptpliktige legemidler, og det er hverdagen vår å arbeide som et team sammen med farmasøytene på apoteket, poengterer hun. 

Ansvarsfraskrivelse 
Hope mener at selv om Legemiddelverket nå har presisert at kravene er like, sier de ingenting om hvordan gjennomføringen av informasjonskravet skal foregå i praksis. Hun mener det er ansvarsfraskrivelse å si at det er nettapotekene selv som skal finne gode løsninger på hvordan informasjon fra farmasøyt skal foregå.  

Hope fremhever at dette viser en for avslappet tilnærming til kjøp gjennom nettapotek. 
– Jeg trodde poenget var å stille spørsmål til kunden i møte med farmasøyten for å avdekke om interaksjoner og sykdommer er til hinder for utlevering. Jeg opplever at utleveringsmåten nærmest ikke er så nøye når det kjøpes gjennom nettapotek. Slik jeg forstår det, er det uklart hvordan Legemiddelverket tenker at veiledningen fra farmasøyt skal utføres ved kjøp fra nettapotek. Jeg kan derfor ikke forstå hvorfor apotekteknikere i fysiske apotek ikke kan stille spørsmålene som kreves for å utlevere Viagra Reseptfri, sier Farmasiforbundet-lederen. 

Kravene må være like 
Farmasiliv tok tidligere i høst kontakt med Apotekforeningen for å høre hvordan de stilte seg til at kravene til farmasøytkontakt tilsynelatende ikke var de samme til nettapotek som til fysiske apotek. 

Apotekforeningen har etter dette hatt en dialog med Legemiddelverket der de har presisert at det må være like regler for nettapotek og fysiske apotek knyttet til ordningen. 
– Legemiddelverket har på bakgrunn av dette presisert den ordningen som gjelder, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg. 

Apotekforeningen støtter Legemiddelverkets krav om at det er farmasøyt som skal stå for veiledning og utlevering av Viagra Reseptfri.  
– Ved utlevering av Viagra reseptfri er det viktig å kunne gi utdypende forklaring på de ulike kontrollspørsmålene og å kunne svare på eventuelle tilleggsspørsmål kunden har. Apotekforeningen er opptatt av at kravene til farmasøytkontakt i forbindelse med utlevering av Viagra Reseptfri skal være like ved kjøp i henholdsvis nettapotek og fysiske apotek, forklarer Faksvåg.  

Han mener kravene i fysiske apotek og nettapotek nå er likestilt.  
– Kundeopplevelsen blir nødvendigvis forskjellig, men vi mener at Legemiddelverket nå klart har sagt at kravene i nettapotek er de samme som i fysiske apotek. Hele ordningen baserer seg på at man har kontakt mellom farmasøyt og kunde, sier Faksvåg. 

Ønsker enklere og sikrere tilgang  
Kommunikasjonssjef i Pfizer i Norge, Joachim Henriksen, mener Viagra Reseptfri vil gi en sikker og trygg tilgang til behandling.  
– Ereksjonsproblemer angår et stort antall menn, og mange unngår å søke behandling hos lege. Vi har hatt en utmerket dialog med Legemiddelverket og apotekene i denne prosessen, og mener at Viagra Reseptfri vil gi enklere og sikrere tilgang til god behandling, sier Henriksen. 

Han mener farmasøyter har høy kompetanse på riktig legemiddelbruk og dialog med pasienter. 
– Når det kommer til hvordan nettapotekene løser dette, stoler vi på at både fysiske apotek og nettapotek innretter seg slik at sikkerheten blir godt ivaretatt, sier kommunikasjonssjefen.