Farmasiforbundet mener myndighetene og bransjen må gå sammen om felles informasjon til helsevesenet.
– På den måten kan vi sikre at pasientene og apotekkundene får riktig informasjon og forståelse for situasjonen, sier Farmasiforbundets leder Irene Hope.

Planlegging av årets Farmasikongress som går av stabelen 14. og 15. november er godt i gang.  Tema for årets kongress blir legemiddelmangel.  Nesten 200 apotekteknikere deltok på fjorårets kongress.
– Vi har 200 plasser og regner med at de blir fylt opp, sier Hpoe.

Forberedelsene til årets tariffoppgjør ble også diskutert og Farmasiforbundet har store forventninger til årets oppgjør. Tariffavtalen skal reforhandles, og sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke har Farmasiforbundet hatt et utvalgsarbeid om arbeidstid.
– Mange apotekteknikere i full stilling jobber færre timer enn andre i tilsvarende yrker. Dette skyldes at det er veldig vanlig å ta ut ubekvemtillegg i redusert arbeidstid i stedet for i penger, sier Irene Hope.  Hun legger til at for lavlønnede apotekteknikere kan det være mye å hente på å ta ut tilleggene i kroner og øre i stedet for i fritid.